BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Tuchowski Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Prorektor ds. Projektów i Współpracy)
Tytuł
Wpływ automatycznego tłumaczenia na wyniki automatycznej identyfikacji charakteru opinii konsumenckich
Machine Translation Impact on the Results of the Sentiment Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 124-134, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Eksploracja opinii, Analiza wydźwięku, Taksonomia, Analiza tekstu, Badanie preferencji konsumenckich, Translatory
Opinion mining, Sentiment analysis, Taxonomy, Text analysis, Consumer preferences research, Translators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest ocena wpływu tłumaczenia maszynowego na automatyczną analizę opinii konsumenckich. W kolejnych rozdziałach pracy najpierw scharakteryzowana została automatyczna analiza opinii konsumenckich, a następnie krótko opisane zostało tłumaczenie maszynowe. W kolejnych krokach omówione zostały opinie o produktach i usługach. W dalszej części zaprezentowano wyniki analizy symulacyjnej będącej próbą oceny wpływu tłumaczenia maszynowego na dokładność automatycznej analizy opinii konsumenckich. Pracę kończą wnioski oraz dalsze plany badawcze. W badaniach do automatycznego tłumaczenia wykorzystana została aplikacja Google Translate. Obliczenia dokonywane były z wykorzystaniem aplikacji RapidMiner.(abstrakt oryginalny)

The main objective of paper is to determine the machine translation impact on the results of the sentiment analysis. In particular parts of the work firstly sentiment analysis is characterized. Secondly machine translation is shortly described. Next part of the work is devoted to opinions about products and services. The results of simulation analysis testing the influence of machine translation on the accuracy of sentiment analysis are the main content of next part of the paper. Finally there are conclusions and further research plans. Google Translate was used in the research as machine translation application. Computations are conducted in RapidMiner application.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Liu B., Web DataMining. Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, Heidelberg, Springer-Verlag, Berlin 2007.
  2. Lula P., Automatyczna analiza opinii konsumenckich, [w:] Taksonomia 18, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2011.
  3. Lula P., Wójcik K., Sentiment analysis of consumer opinions writen in Polish, "Economics and Management" 2011, 1286-1291.
  4. Ohana B., Tierney B., Sentiment Classification of Reviews Using SentiWordNet, IT&T Conference, Dublin Institute of Technology, Dublin 2009.
  5. StatSoft, Inc., Electronic Statistic Textbook, Pobrano 07 31, 2011 z lokalizacji http://www.statsoft.pl/ textbook/stathome_stat.html?http://www.statsoft.pl/textbook/stmulsca.html, 2010.
  6. Wikipedia. http://pl.wikipedia.org/wiki (accessed Październik 12, 2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu