BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopańska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rynek obligacji komunalnych w Polsce - czynniki jego obecnego kształtu oraz perspektywy rozwoju
Market of Communal Bonds in Poland - Determinants of It's Recent Shape and Prospects of Development
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2004, nr 16, s. 75-94, tab., rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Obligacje komunalne, Rynek obligacji, Finanse samorządu terytorialnego
Communal bonds, Bond market, Local government finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule analizie poddane zostaną niektóre elementy kształtujące obligacje komunalne w Polsce. Analiza ta zostanie dokonana w porównaniu z rynkiem „wzorcowym, jakim jest rynek obligacji komunalnych w USA. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki są najbardziej odpowiedzialne za dzisiejsze funkcjonowanie polskich obligacji komunalnych, a również ocenić perspektywy dalszego rozwoju tego rynku. (fragment tekstu)

Polish regulations for communal bonds were established in 1995 (and then amended in 2000) mostly following the US model (thanks to American advisors from the USAiD and the World Bank). Unfortunately, after 10 years, the Polish municipal bonds depart far from their American pattern. In the article, some elements of the communal capital market in Poland are analyzed by comparison with the American market. Thanks to this comparison, the factors are identified that have exerted the greatest influence on the current functioning of the Polish communal bonds. Also, forecasts of further development of this market are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywa funduszy emerytalnych - OFE - II 2005, www.bankier.pl.
 2. Angelides P., 2003, Roles and responsibilities of municipal trustee. Debt Line, CDIAC 08.2003.
 3. Bailey S, 1999, Local government economics. Theory and practice, Macmillan 1999.
 4. BMA, 2004, An Investor's Guide to Municipal Bonds, The Bond Market Association 2004.
 5. BMA, 2005, "The Bond Market Association Research Quarterly" 04.2005.
 6. Dafflon B. (red.), 2002, Local public finance in Europe, Balancing the budget and controlling debt, Edward Elgar.
 7. Fabozzi F., 2000, Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG PRESS, Warszawa.
 8. FSVC, 1999, Financial Services Violunteer Corps, Commentary for the KPWiG and RTI 24.11.99, materiały niepublikowane.
 9. GINB, 2003, REKOMENDACJA B dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków, Warszawa.
 10. GINB, 2005-1, Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza, Warszawa.
 11. GINB, 2005-2, Metoda Standardowa wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, materiały konsultacyjne, Warszawa.
 12. Jonas B.. 2005, Dłużne metody finansowania samorządów, praca magisterska.
 13. KNUIFE, 2004, "Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2004".
 14. Kopańska, A., 2001, Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce, praca doktorska, Warszawa.
 15. Kopańska, A., 2003, Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 16. Kopańska A., 2005, Wykorzystanie zjawisku exit&voice do poprawy funkcjonowaniu lokalnego sektora publicznego, "Samorząd Terytorialny" nr 9.
 17. Kopańska A., Levitas T., 2004, The Regulation and Development of the Subsovereign Debt Market in Poland: 1993-2002, w: P. Swianiewicz (red.), Local Government Borrowing: Risks and Rewards, LGI-OSI, Budapest.
 18. Majcherczyk D., 2003, Obligacje komunalne jako sposób lokowania środków finansowych, praca magisterska, WNE UW.
 19. Ministerstwo Finansów, Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 20. Swianiewicz P. (red.), 2004, Local government borrowing: risks and rewards, OSI, Budapeszt.
 21. Swianiewicz P, Kopańska A., 2005, Analysis of Impediments to Development of Sub-National Bond Market, Raport dla Banku Światowego, materiały niepublikowane, 09.2005.
 22. Śliwiński P., Ostrowski J., Stępniewski M., 2005, Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, Twiger, Warszawa.
 23. WDI, 2005, World Development Indicators, World Bank 2005, BTS Financial Statistics.
 24. Wojtuch M., 2004, Pożyczki dla upadających gmin, "Gazeta Prawna", 10.08.2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu