BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fatychov Juri, Adgamovich (Kaliningrad State Technical University, Russia), Ageev Oleg, Viatcheslavovich (Kaliningrad State Technical University, Russia), Dutkiewicz Daniel (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Optikoèlektronnaâ sistema dlâ izmereniâ morfometričeskih parametrov ryby prâmym metodom
System optoelektroniczny do pomiarów parametrów morfometrycznych ryb metodą bezpośrednią
Opticoelectronic System for Measuring Parameters Morphometric of Fish by a Direct Method
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2012, vol. 2(2), s. 11-14, rys., bibliogr. 6 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Rybołówstwo, Maszyny i urządzenia, Technologia produkcji żywności, Optymalizacja matematyczna
Fishery, Machinery and equipment, Food production technology, Mathematical optimization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Рассмотрены перспективы применения прямого метода для измерения основных морфометрических параметров рыбы. Показана необходимость создания оптикоэлектронной системы для измерения длины, высоты и ширины рыбы. Проанализированы пути создания математического обеспечения оптикоэлектронной системы, рассмотрены технические средства для её построения.(original abstract)
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metody bezpośredniego pomiaru podstawowych parametrów ryb dla potrzeb sterowania maszynową obróbką ryb. Uzasadniono celowość zbudowania układu opticoelektronicznego dla pomiaru długości, wysokości i szerokości ryb. Przeanalizowano drogi stworzenia matematycznych podstaw układu opticoelektronicznego i rozpatrzono środki techniczne do jego budowy.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the applicability of the method of direct measurement of the basic parameters of fish for the fish processing machine control. It has been justified the purposefulness of building a system for optoelectronic measuring of the length, height and width of fish. The ways to create the mathematical basis of optoelectronic system were analyzed and dealt with the technical means for its construction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Фатыхов Ю.А. Разработка мехатронного комплекса для обработки рыбного филе / Ю.А.Фатыхов, О.В. Агеев, В.М. Евтропков, А.З. Мацонко//РЫБПРОМ.- 2010. - № 4/2010.  С. 73-78.
  2. Фатыхов Ю.А. Перспективы разработки мехатронных комплексов для первичной обработки рыбы/Ю.А. Фатыхов, О.В. Агеев, В.М. Евтропков, А.З. Мацонко//Известия КГТУ. - 2010. - № 18. - C. 11-17.
  3. Фатыхов Ю.А. Предпроектные исследования разделочно-филетировочного оборудования методами САПР (часть 1. Подход к комплексному прогнозированию основных параметров разделочно-филетировочного оборудования)/Ю.А. Фатыхов, О.В. Агеев, А.З. Мацонко //Научный журнал КубГАУ [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2010. - №55(01). - Шифр Информрегистра: 0421000012 0004. - Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2010/01/pdf/15.pdf.
  4. Фатыхов Ю.А. Подход к разработке мехатронного устройства для порционирования филе/Ю.А. Фатыхов, О.В. Агеев, А.З. Мацонко, В.М. Евтропков//Инновации в науке и образовании - 2010: VIII Международная научная конференция, посвященная 80-летию университета: труды. - В 3-х частях. - Калининград, ФГОУ ВПО "КГТУ", 2010. - Часть 2. - С. 157-160.
  5. Фатыхов Ю.А. Основы автоматизированного проектирования технических систем в пищевой инженерии: учеб. пособие/ Ю.А. Фатыхов, О.В. Агеев, В.М. Евтропков, А.З. Мацонко. - Калининград: ФГОУ ВПО «КГТУ», 2010. - 124 с.
  6. Фатыхов Ю.А. Подход к разработке мехатронного устройства для порционирования филе / Ю.А. Фатыхов, О.В. Агеев, А.З. Мацонко, В.М. Евтропков // Инновации в науке и образовании - 2011: IX Международная научная конференция - Калининград, ФГОУ ВПО "КГТУ", 2011. - Часть 1. - С. 310-313.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu