BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Małgorzata Stefania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Cele innowacji marketingowych polskich przedsiębiorstw przemysłowych
Objectives of Marketing Innovations of Polish Manufacturing Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 3, s. 31-39, tabl., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Marketing, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Badanie przedsiębiorstw, Analiza regresji
Innovations, Marketing, Industrial enterprises, Enterprises study, Regression analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia analizę związku pomiędzy innowacjami marketingowymi a celami, jakie za ich pomocą będą realizowane. Analiza jest prowadzona na pełnej próbie 7783 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw przemysłowych biorących udział w badaniu GUS PNT-02 (polska wersja kwestionariusza CIS) za lata 2008-2010, z której wyodrębniono 1509 firm, które w badanym okresie zadeklarowały wprowadzenie przynajmniej jednej innowacji marketingowej. Wyniki przeprowadzonej analizy regresji wskazują, że zarówno w przypadku realizacji celu polegającego na zwiększaniu lub utrzymaniu udziału w rynku, wprowadzaniu produktów dla nowej grupy klientów, jak też wprowadzaniu produktów na nowy rynek geograficzny, największe, statystycznie istotne znaczenie miały innowacje polegające na zmianie w projekcie, koncepcji lub opakowaniu wyrobów lub usług, w dalszej kolejności innowacje w zakresie dystrybucji produktów oraz te polegające na wprowadzeniu nowych mediów lub technik promocji produktów. Najmniejsze znaczenie w realizacji celów ważnych dla przedsiębiorstwa przypisano innowacjom polegającym na wprowadzeniu nowych metod kształtowania cen wyrobów i usług. (abstrakt oryginalny)

Article presents an analysis of the relationship between marketing innovation and objectives that are to be attained with the help of those innovations. The analysis is conducted on the full sample of 7,783 medium and large Polish enterprises participating in the study GUS PNT-02 for 2008-2010 (CIS Polish version) out of which 1509 introducing at least one marketing innovation were extracted. Results of regression analysis show that for the objective of increasing or maintaining market share, introducing new products for new customers groups or introducing products to new geographic market, the highest, statistically significant importance had changes design or packaging of goods or services, followed by innovations in product distribution, and those involving the introduction of new media and product promotion techniques. The least important in achieving the marketing innovation objectives, had those related to the introduction of new methods of pricing goods and services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker, W.E. i Sinkula, J.M. (1999). The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organisational Performance. Journal of Academy of Marketing Science, 27 (4), 411-427.
 2. Besanko, C.A., Dranove, D., Shanley, M. i Schaefer, S. (2007). Economics of Strategy. New York: J. Wiley.
 3. Best, R.J. (2009). Market-based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitability. Upper Saddle River: Pearson Education.
 4. Burns, T. i Stalker, G.M. (1961). The Management of Innovation. London: Tavistock.
 5. Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: A Meta-analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, 34, 555-590.
 6. Day, G.S. (1994). The Capabilities of Market-driven Organisations. Journal of Marketing, 58, 37-52.
 7. Dosi, G., Pavitt, K. i Soete, L. (1990). The Economics of Technological Change and International Trade. London: Harvester.
 8. Gupta, S. i Malhotra, N. (2013). Marketing Innovation: A Resource-based View of International and Local Firms. Marketing Intelligence & Planning, 31 (2), 111-126.
 9. GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie: Warszawa.
 10. Halpern, L. (2007). Literature Survey on the Links between Innovation, Competition, Competitiveness, Entry & Exit, Firm Survival and Growth. Working Paper, (02/07), MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme.
 11. Holmes, S. i Moir, L. (2007). Developing a Conceptual Framework to Identify Corporate Innovations through Engagement with Non-profit Stakeholders. Corporate Governance, 7 (4), 414-422.
 12. Hunt, S.D. (2000). A General Theory of Competition. Thousand Oaks: Sage.
 13. Kay, J. (1993). Foundations of Corporate Success. New York: Oxford University Press.
 14. Lewandowska, M.S. (2012). Współpraca przedsiębiorstw w innowacjach produktowych i marketingowych. Marketing i Rynek, (12), 28-33.
 15. Lewandowska, M.S. i Gołębiowski, T. (2012). Analiza celów działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. W: T. Rynarzewski i E. Mińska-Struzik (red.), Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki (305-319). Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
 16. Miles, M.P., Paul, C.W. i Wilhite, A. (2003). Modeling Corporate Entrepreneurship as Rent-Seeking Competition. Technovation, 23, (5), 393-400.
 17. MNiSW (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: MNiSW.
 18. Narver, J.C. i Slater, S.F. (1990). The Effect of Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54, 20-35.
 19. OECD (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Joint publication by OECD and Eurostat. OECD Publishing.
 20. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. New York: Free Press.
 21. Quintane, E., Casselman, R.M., Reiche, B.S. i Nylund, P.A. (2011). Innovation as a Knowledge-based Outcome. Journal of Knowledge Management, 15 (6), 928-947.
 22. Rust, R.T., Ambler, T., Carpenter, G.S., Kumar, V. i Srivastava, R.K. (2004). Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Marketing, 68, 76-89.
 23. Sawhney, M., Wolcott, R.C. i Arroniz, I. (2006). The 12 Different Ways for Companies to Innovate. MIT Sloan Management Review, 47 (3).
 24. Simpson, P.M., Siguaw, J.A. i Enz, C.A. (2006). Innovation Orientation Outcomes. The Good and the Bad. Journal of Business Research, 59, 1133-1141.
 25. Stojcic, N., Hashi, I. i Telhaj, S. (2011). Innovation Activities and Competitiveness: Empirical Evidence on Behavior of Firms in New EU Member States and Candidate Countries. CASE Network Studies and Analyses, (424).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu