BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Marcin (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polska)
Tytuł
Taylor's Conception of Social Imaginary : a Philosopher's Contribution to the Social Sciences
Koncepcja imaginarium społecznego Taylora : wkład filozofa w rozwój nauk społecznych
Źródło
Horyzonty Polityki, 2013, vol. 4, nr 9, s. 75-88, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Beyond the Horizon
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Epistemologia, Filozofia, Psychologia postrzegania
Social sciences, Epistemology, Philosophy, Psychology of perception
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia pojęcie imaginarium społecznego Charlesa Taylora jako przykład podejścia interdyscyplinarnego, które stwarza twórczy związek pomiędzy filozofią a naukami społecznymi. Rozpoczyna się od krótkiej prezentacji tego pojęcia w myśli Jacques'a Lacana i Corneliusa Castoriadisa. Następnie ukazuje, że imaginarium społeczne stanowi dla Taylora zasadnicze pojęcie umożliwiające mu lepsze zrozumienie złożonego zjawiska zachodniej nowoczesności. Koncepcja ta może także być postrzegana jako konkretne zastosowanie na polu nauk społecznych podejścia alternatywnego do krytykowanej przez Taylora interpretacji epistemologicznej (epistemo-logical construal). (abstrakt oryginalny)

This article is discussing the notion of social imaginary used by Charles Taylor as the example of interdisciplinary approach that creates a fertile connection between philosophy and social sciences. It starts with showing the presence of this notion in work of Jacques Lacan and Cornelius Castoriadis. Afterwards it argues that social imaginary represents Taylor key conception allowing him a better understanding of the complex phenomenon of modernity in the West. The notion of social imaginary can be also perceived as a concrete implementation in the field of social sciences of an approach alternative to epistemological construal, criticized by Taylor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, В., 1991, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London.
 2. Bourdieu, P., 1990, The Logic of Practice, Stanford University Press, California.
 3. Calhoun, С., 2008, Cosmopolitanism in a modern social imaginary, in: Daedalus, Summer 2008, vol. 137, no. 3, p. 105-114.
 4. Castoriadis, С., Imaginary and Imagination at the Crossroads, in: Figures of the Thinkable, translated from the French and edited anonymously as a public service, p. 124-125.
 5. Castoriadis, С., 1998, The Imaginary Institution of Society, MIT Press, Cambridge.
 6. Heidegger, M., 2003, Die Zeit des Weltbildes, in: Holzwege, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main.
 7. Lacan, J., 2006, The Mirror Stage as Formative of the I Function as Revealed in Psychoanalytic Experience, in: Écrits, W.W. Norton & Co, New York.
 8. Lacan, J., 1975, Les écrits techniques de Freud, Seuil, Paris.
 9. Steger, M.B., 2009, Globalisation and Social Imaginaries: The Changing Ideological Landscape of the Twenty-First Century, in: Journal of Critical Globalization Studies, Issue 1, 13, .
 10. Taylor, Ch., 1979, Hegel and the Modern Society, Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Taylor, Ch., 1989, Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Harvard University Press, Cambridge.
 12. Taylor, Ch., 1995, Overcoming Epistemology, in: idem, Philosophical Arguments, Harvard University Press, Cambridge.
 13. Taylor, Ch., 2002, The Varieties of Religion Today: William James Revisited, Harvard University Press, Cambridge.
 14. Taylor, Ch., 2004, Modern Social Imaginaries, Duke University Press, Durham and London.
 15. Taylor, Ch., 2007, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 16. Popper, K., 1972, Epistemology without a Knowing Subject, in: Objective Knowledge, Clarendon Press, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu