BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rolnictwo krajów najsłabiej rozwiniętych - wybrane aspekty
The Problem of the Least Developed Countries Support
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kraje najsłabiej rozwinięte, Rolnictwo, Kraje rozwijające się, Rynek rolny, Produkty rolne, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Least developed countries, Agriculture, Developing countries, Agricultural markets, Agricultural products, Equal opportunity of developing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano znaczenie sektora rolnego w gospodarkach krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR) oraz miejsce produktów rolno-żywnościowych KNR na światowym rynku. Wskazano podejmowane przez społeczność międzynarodową działania, które wspierają rozwój rolnictwa KNR między innymi poprzez wprowadzanie instrumentów ułatwiających eksport rolno-żywnościowy z KNR do krajów rozwiniętych. Działaniom tym powinny towarzyszyć inicjatywy mające na celu rozwiązanie wewnętrznych problemów strukturalnych rolnictwa krajów najsłabiej rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the importance of the agricultural sector in the economies of the least developed countries (LDC) and role of agri-food products in the world market. The international community activities supporting the development of agriculture in the LDCs are presented. These activities include instruments to facilitate agri-food exports from the LDCs to developed countries. Such operations should be accompanied by initiatives to address internal structural problems of the least developed agriculture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Globalization, Agriculture and the Least Developed Countries, Issues Paper, United Nations Ministerial Conference of the Least Developed Countries, Making Globalization Work for the LDCs Istanbul, UNDP, FAO, 9-11.2007.
 2. Hoekman B., Ng M., Olarreaga M., Eliminating Excessive Tariffs on Exports of Least Developed Countries, "The World Bank Economic review" 2000/Vo. 16, No. 1.
 3. Main Recent Initiatives in Favour of Least Developed Countries in the Area of Preferential Market Access: Preliminary Impact Assessment, Trade and Development Board, TD/B/50/5, 7 United Nations, August 2003.
 4. Making Globalization Work for the Least Developed Countries, Istanbul, UNDP 2007.
 5. Market Access for Products and Services of Export Interest to Least Developed Countries,, WT/COMTD/LDC/W/41, Sub-Committee on Least Developed Countries, World Trade Organization, 16 October 2007.
 6. Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011.
 7. The Global Partnership for Development at a Critical Juncture, MDG Task Force Report 2010, United Nations 2010.
 8. The Least Developed Countries Report 2010. Towards a New International Development Architecture for LDCs, United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2010.
 9. The Millennium Development Goals Report, Statistical Annex, United Nations 2010.
 10. The Millennium Development Goals Report, United Nations 2010.
 11. United Nation 2007a: Erosion of trade preferences in the post-Hong Kong framework: From "trade is better than aid' to "aid for trade", United Nations Conference on Trade and Development, New York, Geneva, United Nations 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu