BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blikle Andrzej (A. Blikle sp. z o.o.)
Tytuł
Dylemat lidera - przemoc czy partnerstwo
Leader's Dilemma - Compulsion or Partnership
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 38-50, bibliogr. 10 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Wynagrodzenie za pracę, Psychologia społeczna, Lider w przedsiębiorstwie, Współpraca
Motivating employees, Remuneration for work, Social psychology, Leader in enterprise, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wielu menadżerów nadal uważa (choć na szczęście ich liczba powoli maleje), że najskuteczniejszym sposobem motywowania do pracy jest kij i marchewka, czyli system kar i nagród. Okazuje się jednak, że nie jest to prawda. Kij i marchewka są nie tylko nieskuteczne, ale wręcz przeciw skuteczne, bo przynoszą efekty przeciwne do oczekiwanych. Świadczą o tym zarówno liczne doświadczenia praktyków zarządzania, w tym i autora niniejszej pracy, ale też badania naukowe z zakresu psychologii społecznej. Okazuje się też, że jedyną drogą do budowania skutecznie działających zespołów jest tworzenie partnerstwa pomiędzy liderem i zespołem, a także pomiędzy członkami zespołu, partnerstwa opartego na wzajemnych poszanowaniu i nieustannej gotowości do udzielania sobie wsparcia. (abstrakt oryginalny)

Many leaders still believe (although their number slowly decrements) that stick and carrot are the most efficient motivation tools. This, however, turns out not to be true. Stick and carrot are not only non-productive, but counterproductive, since they lead to results contrary to what leaders expect. A correct and truly productive alternative is partnership among the leader and the team and among the team members themselves. This has been proved not only in many academic research but also in management practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aronson E., Wieczorkowska G. (2001), Kontrola naszych myśli i uczuć, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
  2. Blikle A. (2012), Dylemat lidera, dostęp na http://kpbc.umk.pl.
  3. Buckingham M., Coffman C (2001), Po pierwsze: złam wszystkie zasady: co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, tłum. A. Doroba, MT Biznes, Warszawa.
  4. Drucker P. F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, tłum. G. Kranas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację, tłum. M. Justyna, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
  6. Hyken S. (2011), Kult klienta, tłum. A. Kozowska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  7. Kohn A. (1993), Punished by Rewards, Houghton Mifflin Company, Boston.
  8. Kosewski M. (2008), Wartości, godność i władza: dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Wizja Press&IT, Warszawa.
  9. Palmer R. E. (2010), Przywództwo doskonałe, tłum. D. Wąsik, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
  10. Szałamow W. (1991), Prokurator Judei i inne utwory, Czytelnik, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu