BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudowski Piotr (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zarządzanie procesami z zastosowaniem metodyki Six SigmaTM w sektorze MŚP : kontekst lokalny i sektorowy
Process Management, Using the Methodology of Six SigmaTM in the Sector of SMEs : the Local and Sectorial Context
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 80-90, tabl., bibliogr. 5 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Sześć Sigma, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie procesami
Six Sigma, Small business, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule postawiono tezę, że skuteczność projektowania i implementacji orientacji procesowej w sektorze MŚP decyduje o skuteczności i efektywności zastosowań elementów koncepcji Six SigmaTM. Przedstawiono wybrane wyniki badań mających odpowiedzieć na pytanie - w jakim stopniu małe i średnie firmy produkcyjne, usługowe oraz produkcyjno-usługowe w regionie pomorskim są świadome znaczenia i przygotowane do systemowo ujętego nadzorowania swoich procesów w odniesieniu do elementów koncepcji Six SigmaTM. W podsumowaniu wskazano najistotniejsze wnioski płynące z tych badań, w tym lukę metodyczną oraz spodziewane efekty działań. (abstrakt oryginalny)

In this article, it has been proposed that the effectiveness of the design and implementation of the process approach in the SMEs sector affects the effectiveness and efficiency of the application of elements of the Six SigmaTM concept. The selected results of the research have been presented to answer the question to what extent small and medium-sized manufacturing, service and production - service companies in region of Pomeranian are aware of the importance of and prepared for the systemic monitoring of their processes in relation to elements of the concept of Six SigmaTM. In the summary that most relevant conclusions of these studies, including the methodological gap and the expected effects of measures have been indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antony J., Kumar M., Madu C. (2005), Six Sigma in small and mediumsized UK manufacturing enterprises. Some empirical observations, "International Journal of Quality and Reliability Management" nr 8, s. 860-874.
  2. Davenport T.H. (1993), Process Innovation. Reengineering work through information technology, Harvard Business School Press, Boston.
  3. Grudowski P. (2007), Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie, Gdańsk.
  4. Grudowski P., Preihs J., Waszczur P. (2011), Grupowe wdrażanie elementów koncepcji Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego, Projekt badawczy własny MNiSW - nr um. 0468/B/H03/2008/35, lata 2008-2011(raport końcowy), Gdańsk.
  5. Wessel G., Burcher P. (2004), Six Sigma for small and medium - sized enterprises, "The TQM Magazine" nr 4, s. 264-272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu