BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Cena w kalkulacji kosztów produktu przedsiębiorstwa piekarniczego
Price in Calculation of the Costs of the Products in the Bakery Company
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 181-189, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Cena produktu, Piekarnictwo, Szacowanie kosztów, Koszty produkcji, Zarządzanie cenami
Product price, Bakery, Costs estimation, Production costs, Administered prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia proces kalkulacji kosztów produktu piekarniczego oraz możliwości ustalania ceny nowych produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo piekarnicze. Przeprowadzone badania wskazują że ustalone ceny powinny w całości pokrywać racjonalnie poniesione koszty wraz z marżą. W związku z tym istotne jest, aby w trakcie podejmowania decyzji cenowych brać pod uwagę prawidłowe i rzetelne obliczenia dotyczące przeciętnego kosztu jednostkowego produktu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the process of bakery product costing and pricing options of new products manufactured by the company bakery. Research has indicated that fixed prices should fully cover the reasonable costs incurred plus margin. Therefore, it is important that when making pricing decisions are take into account the correct and accurate calculation of the average unit cost of the product. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bramsemann R., Systeme der Kosten-Leistungsrechnung, LIT Verlag, Muenster 1996.
  2. Deyhel A., Marketing-Controlling das Denken Vom Kunden her, "Controller Magazin" 1988, nr 1.
  3. Deyhel A., Controller Handbuch. Enzyklopaediches Lexikon fuer die Controllera-Praxis. IV. Management bis Profit Centers, Gauting/Muenche, Wydanie 3, 1990.
  4. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976.
  5. Drury C., Rachunek kosztów wprowadzenie, PWN, Warszawa 2002.
  6. Guzek M., Smektalski A., Segmentacja klientów kluczem do sukcesu rynkowego - stadium przypadku, "Controlling i rachunkowość zarządcza" 2010, Nr 1(124).
  7. Kłaczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1992.
  8. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T., Controlling w praktyce, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard Sp. z o.o., Gdańsk 2004.
  9. Warschburger V., Hans L., Target-Costing als Instrument des Produkt-Controlling, "Controllera Magazyn" 1998, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu