BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stryjek Joanna
Tytuł
Unia europejska jako podmiot w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych
European Union as a Subject in the Process of Institutionalization of International Relations
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 2, s. 31-57, tab., rys., zał., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Konkurencyjność, Rozwój gospodarczy, Instytucjonalizacja gospodarki
International relations, Competitiveness, Economic development, Institutionalization of the economy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja Unii Europejskiej jako podmiotu w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych: z państwami znajdującymi się na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego (przykład Australii i Nowej Zelandii)oraz z regionalnym ugrupowaniem integracyjnym Mercosur, skupiającym państwa znajdujące się na niższym poziomie rozwoju niż większość państw członkowskich Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

European Union is principal example of the so-called fourth current of institutionalization of international relations. What makes it special in the context of other state-like communities is the level of integration and what follows the level of institutionalization of intra-communal relations. There are two levels of institutionalization of intentional relations in integration organizations. On the „ first level international relations are institutionalized within the community of states. The second level concentrates on institutionalization of relations between the community and other subjects of international relations. The European Union is an example of organization that is advanced on both levels of institutionalization. This paper analyzes institutionalization of international relations between EU and developed states (Australia and New Zealand) and Mercosur - another integrational organization. Recommencement of negotiation between EU and Mercosur on a treaty of association, as well as commencement of negotiations between EU and Australia on the conditions of a Framework Agreement, have taken place at the moment when it was certain that world economy has to cope with the effects of a serious recession. Those actions, although they may seem irrational, are thoroughly rational as they increase the chances of reaching a compromise. Crisis helps to concentrate on the core problems and states (or organizations of states) are more willing in that distinctions to reach an agreement, provided that the balance tilts in their favor (even if the results of negotiations are very different from what was assumed at the beginning). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acuerdo de Cooperatión Interinstitutional entre las Comunidades Europeas y El Mercado Comun del Sur, http://eur-lex.europa.eu
 2. Australia's trade in goods and services by top 10 partners 2011, Department of Foreign Affairs and Trade, May 15, 2012, http://www.dfat.gov.au/publication/tgs/index.html
 3. Australia's trade with Europe 2011, Department of Foreign Affairs and Trade, August 2012, http://www.dfat.gov.au/publications/tgs/index.html
 4. Chwiej E., Mercosur - organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010, s. 178.
 5. European Commission, Argentina: EU bilateral trade and trade with the world, March 12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113344.pdf
 6. European Commission, Brazil: EU bilateral trade and trade with the world, March 12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113359.pdf
 7. European Commission, Mercosur: EU bilateral trade and trade with the world, November 29, 2012.
 8. European Commission, Mercosur: EU bilateral trade and trade with the world, November 29, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113488.pdf
 9. European Commission, New Zealand: EU bilateral trade and trade with the world, March 12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113425.pdf
 10. European Commission, New Zealand: EU bilateral trade and trade with the world, March 12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113425.pdf
 11. European Commission, Paraguay: EU bilateral trade and trade with the world, March12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113434.pdf
 12. European Commission, Uruguay: EU bilateral trade and trade with the world, March 12, 2012, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113460.pdf
 13. Hämäläinen T. J., National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2003.
 14. http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/ countries/new-zealand
 15. http://www.dfat.gov.au
 16. Interregional Framework Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Southern Common Market and its Party States, of the other part, http://eur-lex.europa.eu
 17. Kukułka J., Instytucjonalizacja w stosunkach międzynarodowych, w: Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, red. J. Kukułka, PWN, Warszawa 1988, s. 306.
 18. Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 203.
 19. Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003, s. 134.
 20. Leonard T. M., UE a Mercosur: perspektywy współpracy, "Studia Europejskie" 2001, nr 1, s. 30.
 21. North D. C., Efektywność gospodarcza w czasie, w: Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, wybór i oprac. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 554.
 22. Schulz S., Australia i Nowa Zelandia, kwiecień 2011, http://www.europarl.europa.eu/' u/pdf/pl/FTU_6.4.13.pdf
 23. Staniek Z., Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, maszynopis prezentowany na seminarium "Dylematy metodologiczne", SGH, Warszawa, maj 2007, s. 2.
 24. Żukrowska K., Instytucjonalizacja wzrostu gospodarczego w skali globalnej, w: Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 43-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu