BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowina Konopka Maria (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Polska)
Tytuł
Web. 2.0 : between Pragmatics and Theory
Web 2.0 : między praktyką a teorią
Źródło
Horyzonty Polityki, 2013, vol. 4, nr 9, s. 135-150, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Beyond the Horizon
Słowa kluczowe
Internet, Web 2.0, Technologia informacyjna
Internet, Web 2.0, Information Technology (IT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ewolucyjnym procesie rozwoju nowych mediów z początkiem roku 2000 Internet wszedł w fazę nazywaną Web 2.0. Pojęcie to, bardzo popularne w początkowym okresie funkcjonowania, powoli traci na znaczeniu. Dodatkowo zwolenników nie przysparza mu fakt, iż jest to termin odnoszący się do zagadnienia wieloaspektowego, technologicznie zaawansowanego, usytuowanego na styku wielu dziedzin i dyscyplin. Pomimo więc, iż w praktyce społeczeństwo zanurzone jest w nowych technologiach, w niewielkim tylko stopniu angażuje się w poznanie zagadnienia tłumaczącego obecny poziom kompilacji wirtualnego świata. Z problemem tym zmierzył się Rafał Maciąg w interesującej monografii Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych wątków z przytoczonej pozycji wraz z komentarzem polemicznym do niektórych zaproponowanych przez autora tez. Ponadto podjęta zostaje refleksja nad tym, czy Web 2.0 należy do sfery pragmatyki funkcjonowania w globalnej sieci, czy pozostaje jedynie w sferze teorii. (abstrakt oryginalny)

In the early 2000s, in the evolutionary process of the development of new media, the Internet has entered a phase called Web 2.0. This term was very popular in the initial period after it began to function; however, it is slowly losing its importance. In addition, this term is difficult when applied to issues relating to the multifaceted, technologically advanced, situated on the border of many fields and disciplines. Despite that, in practice, society is immersed in new technologies, scarcely engages in cognition issues, refers to the current level of the compilation of the virtual world. This problem is faced by Rafał Maciąg in his interesting monograph The Pragmatics of the Internet. Web 2.0 as the Environment. Thus, the purpose of this article is to present selected topics from this book and to critique some of the theses proposed by Maciag. The author of this article also reflects on whether Web 2.0 belongs to the realm of pragmatics functioning in a global network, or only to the realm of theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, Ch., 2010, The Long Tail: How Endless Choice is Creating Unlimited Demand, Random House.
 2. Benkler, Y., 2008, Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność (The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom), Warszawa.
 3. Castells, M., Castells, M., 2003, Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem (The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society), Poznań.
 4. Castells, M., 2010, Społeczeństwo sieci (Network Society), Warszawa.
 5. Czapiński, J., Panek, T. (eds.), 2013, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (Social Diagnosis. Conditions and Quality of Life in Poland), Rada Monitoringu Społecznego [Social Monitoring Council], Warszawa.
 6. Gane, N., Beer, D., 2008, New Media, New York.
 7. Gogołek, W., 2010, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowanie, kategorie, paradoksy, Warszawa.
 8. Jakubowicz, K., 2011, Nowa ekologia mediów. Konwergencja i metamorfoza, Warszawa.
 9. Jemielniak, D., 2013, Życie wirtualnych dzikich. Netografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi, Warszawa.
 10. Kotula, S.D., 2007, Web 2.0 - współczesny paradygmat internetu, in: Oblicze internetu. Architektura komunikacyjna sieci (Web 2.0 - the modern paradigm of the Internet, in: The face of the Internet. Network communication architecture), ed. M. Sokołowski, Elbląg.
 11. Łakomy M., 2013, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków.
 12. Levinson P., 2010, Nowe, nowe media (New, new Media), Kraków.
 13. Lister M., Dovey ]., Giddings S., Grant I., Kelly K, 2009, Nowe media. Wprowadzenie (New Media. Introduction), Kraków.
 14. Maciąg R., 2013, Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko (The Pragmatics of the Internet. Web 2.0 as the Environment), Kraków.
 15. Noor Al-Deen, H.S., Hendricks, J.A. (eds.), 2013, Social media. Usage and impact, Lexington.
 16. Ricardo F.J., 2009, Cyberculture and New Media, Amsterdam - New York.
 17. Shapiro С., 2007, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (Information Rules: A strategie Guide to the Network Economy), Gliwice.
 18. Szpunar M., 2010, Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, in: Graszewicz, M., Jastrzębski, J. (eds.), Teorie komunikacji i mediów 2, Wrocław.
 19. Tapscott D., 2010, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat (Digital adulthood. How the network generation is changing our world), Warszawa.
 20. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society, 2002, Oxford University Press, Oxford.
 21. Federal Networking Council (FNC), Definition of "Internet", .
 22. Jasiołek, К., Jak często odwiedzamy portale społecznościowe, .
 23. Obremski, M., 90% internautów korzysta z serwisów społecznościowych, .
 24. O'Reilly, T., What is web 2.01, .
 25. Socjalni Polacy - jak często odwiedzamy portale społecznościowe, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu