BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zerka Paweł
Tytuł
Jednolitość prawa Unii Europejskiej a jego wielojęzyczność : przypadek języka hiszpańskiego
Unification of EU Law and Multilingualism : the Case of the Spanish Language
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 2, s. 59-76, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wielojęzyczność, Prawo, Prawo WE, Regulacje prawne
Multilingualism, Law, European Community law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W prawie Unii Europejskiej obowiązuje zasada równorzędności języków narodowych, zgodnie z którą każdy uznawany jest za tak samo autentyczny. Na tle pozostałych języków europejskich hiszpański znajduje się jednak w sytuacji wyjątkowej. Z jednej strony, to drugi najważniejszy język ojczysty na świecie: ustępuje pod tym względem wyłącznie chińskiemu mandaryńskiemu, za to wyprzedza język angielski. Tym samym hiszpańska wersja unijnego prawa odgrywa istotną rolę jako główny punkt odniesienia dla dużej liczby faktycznych lub potencjalnych adresatów tego prawa, niekoniecznie będących obywatelami UE. (fragment tekstu)

All versions of EU legal documents in all official EU languages are considered identical and authentic. From the theoretical point of view this may lead to interpretational arguments as each language has different grammar, word order, pragmatic and vocabulary. Potentially the greatest problems when comparing a document in two different languages may be caused by modal verbs (as have to, want, must etc.) which in different languages have different, overlapping meanings. However, as the analysis of English and Spanish versions of the services direc- tive of the EU proves, the translation practice of EU aims at eliminating potential discrepancies in interpretation. The increase in regularity in different linguistic versions of the same EU documents is helped by three factors. First, legal parlance is much more systematic and meanings are more standardized than in common language. Second, most European legal systems share common legal tradition. Third, EU managed to create a sort of "new speak" based on many neologisms characteristic of EU institutions which are introduced at the same time into legal systems of all member-states. On the margin of the technical question, how to deal with potential discrepancies between different linguistic versions of EU law, there is also a political question: should we really consider all versions as equally identical? The papers tries to answer that question on a case study of Spanish as one of national languages of EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Assange C., Ecuador y Reino Unido dispuestos a hablar, pero no varian sus posiciones, "Infolatam" 21 agosto 2012.
 2. Babelling on: How more offcial languages could eventually mean less diversity, "The Economist"December 13, 2006.
 3. Brandt S., Modal Verbs in Danish, C.A. Reiutzel, Copenhagen 1999.
 4. Brussels and the translators shortage, "Presseurop" August 8, 2012.
 5. Conde J. L., Castellano doblado. Interferencias del ingles en el castellano contemporaneo, "Punto y Coma" marzo-abril 2011, No. 122, http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/122/index_es.htm
 6. Dilemas en la Torre de Babel, "BBC Mundo.com" April 22, 2004.
 7. Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
 8. Ethnologue: Languages of the World, red. P. Lewis, Dallas 2009, www.ethnologue.com
 9. Europeans and their Languages, "Special Eurobarometer" June 2012, 386.
 10. Glezl A., Lost in Translation: EU and the Official Languages - Problem of the Authentic Text, Comenius University in Bratislava 2007.
 11. Guia del Departamento de Lengua Espanola. II: Problemas y dudas de traduccion, Direccion General de Traduccion, Comision Europea, agosto 2010, s. 115.
 12. Kurpas S., El reto de alcanzar un equilibrio, "El Pais" 8 enero 2006.
 13. Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, Komisja Europejska, 22 listopada 2005.
 14. Silva G., Algunas di( cultades de la traduccion del ingles al espanol en el campo de la salud publica, 10 marca 2010 "Punto y Coma", http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/121/pyc1215_es.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu