BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Jan (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Patos nowości : (kilka uwag o rewolucji kijowskiej)
The Pathos of the Novelty : (a Few Remarks about the Revolution in Kiev)
Źródło
Horyzonty Polityki, 2014, vol. 5, nr 10, s. 193-208
Tytuł własny numeru
Procesy europeizacji
Słowa kluczowe
Sytuacja polityczno-ekonomiczna, Rewolucja, Polityka zagraniczna
Political and economic situation, Revolution, Foreign policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kijów, Polska, Ukraina
Kiev, Poland, Ukraine
Abstrakt
Autor analizuje kolejne fazy protestów w Kijowie, śledząc mechanizm przekształcania się obywatelskiego ruchu protestu w polityczną rewolucję. Następnie rozważa skutki rewolucyjnego przełomu dla nowego państwa ukraińskiego i jego polityki, a także stara się ustalić wpływ porozumienia wynegocjowanego przez unijnych ministrów na wynik rewolucji. W dalszej części artykułu autor poddaje analizie i ocenie kolejne fazy polityki, jaką wobec ukraińskiej rewolucji prowadził prezydent i rząd polski. (abstrakt oryginalny)

The author analyzes the successive phases of the protests in Kiev, the tracking mechanism of the transformation of civil protest movement in a political revolution. The article focuses also on the effects of a revolutionary breakthrough for the new Ukrainian state and its policies, as well as tries to determine the impact of the agreement negotiated by the EU ministers on the result of the revolution. Finally, the author analyzes and evaluates the phases of the policy that was applied by the Polish president and the government towards the revolution in Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T.A. Olszański, Analiza OSW z dnia 19 lutego 2014,
  2. H. Arendt, O rewolucji, Kraków 1991, s. 33-35.
  3. Europo, żadnych "ale", "Gazeta Wyborcza", 1-2 marca 2014, s. 16.
  4. Sikorski: Janukowycz zbladł, "Gazeta Wyborcza", 22-23 lutego 2014, s. 5.
  5. "Gazeta Wyborcza", 22-23 lutego 2014, relacja z Kijowa Wacława Radzi winowicza.
  6. M. Czech, To już koniec Janukowycza, "Gazeta Wyborcza", 22-23 lutego 2014, s. 2.
  7. J. Rokita, Giedroyć topornie odczytany, "W Sieci" nr 5/2014.
  8. M. Gniazdowski, Analiza OSW z 5 marca 2014, .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5897
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu