BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smędzik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przepływy czynników wytwórczych pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Wielkopolsce : na przykładzie gospodarstw z powiatu gostyńskiego
Flows of Factors of Production between Individual Farms in Wielkopolska Region : on the Basis of Farms from the County Gostyń
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2012, nr 5, s. 329-336, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Czynniki produkcji, Przepływy kapitałowe, Integracja rynku rolnego, Produkcja rolna, Rynek rolny
Individual arable farms, Production factors, Capital flows, Integration of agricultural market, Agricultural production, Agricultural markets
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny kierunków i natężenia przepływów czynników wytwórczych (ziemi, kapitału i pracy) pomiędzy gospodarstwami indywidualnymi z obszaru intensywnego rolnictwa w Wielkopolsce (powiat gostyński) według ich klas wielkości wyrażonych w ha, w ramach transakcji formalnych i nieformalnych. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że przepływy kapitału i pracy w największym stopniu towarzyszą gospodarstwom mniejszym, zaś ziemi największym obszarowo. (abstrakt oryginalny)

This study attempts to assess the direction and intensity of flow of factors of production (land, capital and labor) between farms in the area of intensive agriculture in Wielkopolska (District gostyński) according to their size class, expressed in hectares of agricultural land in the transaction of formal and informal. The analyzes showed that the flows of capital and labor in most is accompanied by a smaller farms. The flows of land in most is accompanied by largest farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski B., Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomiczne, AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. Halicka E., Rejman K., Przedsiębiorczość rolników wobec integracji z Unią Europejską-tworzenie grup producentów rolnych, [w:] Gutkowska K. (red.), Ozimek I. (red.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, SGGW, Warszawa 2001.
  3. Halicka E., Rejman K.. Powiązania poziome jako narzędzie umacniania pozycji rynkowej producentów rolnych, "Wieś i Rolnictwo" 2006, nr 3 (132).
  4. Henisz-Matuszczak A., Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro i mikroekonomiczne, AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  5. Ratajczak M., Współczesne teorie ekonomiczne, UE w Poznaniu, Poznań 2012.
  6. Rejestr grup producentów rolnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  7. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarstwach w 2002 roku - województwo wielkopolskie, GUS, Poznań 2003.
  8. Szalczyk Z., Zróżnicowanie warunków produkcji i zasobów rolnictwa w Wielkopolsce, [w:] Czyżewski A. (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, AE w Poznaniu, Poznań 2001; [za:] Witek T. (red.), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, IUNG, Puławy 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu