BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukrowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Instytucjonalizacja powiązań między Unią Europejską i państwami trzecimi a spójność
Cohesion and Institutionalization of Cooperation Between EU and Third Countries
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 2, s. 109-130, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka handlowa, Współpraca międzynarodowa, Polityka spójności, Internacjonalizacja gospodarki, Współpraca regionów przygranicznych
Trade policy, International cooperation, Cohesion policy, Internationalisation of economy, Region cross-border cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Spójność w praktyce europejskiej brana jest pod uwagę przede wszystkim w relacjach wewnętrznych, tzn. w ramach regionów, państw i między państwami tworzącymi rynek wewnętrzny UE. W mniejszym stopniu bierze się pod uwagę procesy zmian strukturalnych zachodzące we Wspólnotach pod wpływem polityki handlowej prowadzonej z krajami trzecimi. Mimo że procesy te nie są opisane, to jednak one zachodzą i polityka prowadzona przez KE ma na celu ich stymulację. Autorka stawia sobie za cel wyjaśnienie pojęcia spójności, wskazanie związków między spójnością a instytucjonalizacją stosunków z państwami trzecimi spoza UE, omówienie ich skuteczności.(abstrakt oryginalny)

Institutionalization of contacts between EU member stats and third countries influences structural changes in cooperating states, such as convergence of less developed economies to the level of the more developed ones and increase of efficiency of developed economies. All in all the overall level of welfare increases. The following paper defines cohesion and institutionalization and explains how those two processes are interlinked and what is their effect on economic growth dynamics and on diminishing of growth gap. Attention is drawn to the dynamic character of contacts between EU and it's neighbors which translates into access to the EU market. Convergence is not limited to transfer of funds, materiel, expertise and know-how. EU acts also as a manager and controller of those processes. However the scope and dynamics of changes are limited in accordance with the political will of third parties. The process of convergence is beneficiary to all sides as their economies expand.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bache I., Europeization and and Multilevel Governance. Cohesion Policy in the European Union and Britain, Rowan, Little! eld 2008.
 2. Berger-Schmitt R., Social Cohesion and the aspect of Quality of the Societies: Concept and Measurement, EU Reporting WP No. 14, Manheim 2000.
 3. Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013.
 4. General Provisions ERDI-ESF - Cohesion Fund 2007-2013.
 5. Ginsberg R. H., Demistifying European Union: The Enduring Logic of Regional Integration, Rowan, Littlefield 2007.
 6. Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, red. S. Parzymies, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 7. Inwestowanie w region oraz kraje członkowskie UE. Wprowadzenie w życie europejskiej polityki spójności 2007-2013, KE, Dyrektoriat Generalny Polityki Regionalnej, styczeń 2006.
 8. Keohane R. O., Neoliberal institutionalism: A Perspective on World Politics, w: International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory, red. R.O. Kehane, Boulder 1989, s. 3.
 9. Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 205-209.
 10. Simplyfying Cohesion Policy for 2014-2020, ECE, February 2012.
 11. Transformacja systemowa w Polsce, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 12. Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 550.
 13. Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, red. J. Kukułka, Warszawa 1998.
 14. Żukrowska K., Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 15. Żukrowska K., Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.2.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu