BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Zbigniew (Laboratorium)
Tytuł
Gra "Power-to-Take". Zachowania destrukcyjne w ekonomii
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2004, nr 16, s. 137-149, tab., rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Gra Ultimatum, Racjonalność gospodarowania, Racjonalność zachowań, Psychologia decyzji, Psychologiczne aspekty ekonomii
Ultimatum game, Economic rationality, Rationality of behavior, Decision psychology, Psychological aspects of economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badacze zajmujący się ekonomią eksperymentalną zidentyfikowali wiele czynników psychologicznych, które istotnie wpływają na proces podejmowania decyzji i udowodnili, że tradycyjne rozumienie racjonalności zachowań ekonomicznych (przyjmujące maksymalizację korzyści jako jedyne kryterium) jest zbyt wąskie, aby opisać zachowania obserwowane w rzeczywistości. Daniel Kahnemann i Amos Tversky są prawdopodobnie najbardziej znanymi naukowcami, którzy łącząc wiedzę psychologiczną i ekonomiczną pokazali wiele przykładów zachowań sprzecznych z powszechnym w ekonomii założeniem o racjonalnym, kalkulacyjnym zachowaniu człowieka. Udowodnili, że psychologia może być pomocna w wyjaśnianiu zachowań ekonomicznych i pokazali celowość badań nad żywym człowiekiem. Ronald Bosman i Frans van Winden z Uniwersytetu w Amsterdamie, przeprowadzili następnie autorskie badanie, będące bezpośrednim rozwinięciem gry "Ultimatum". Stworzyli grę "Power-to-Take", która może być bardzo pomocna w wyjaśnianiu wielu nieracjonalnych z punktu widzenia tradycyjnej ekonomii zachowań ekonomicznych. Autor relacjonuje badanie sprawdzające w jakim stopniu wyniki uzyskane przez Ronalda Bosmana i Fransa van Windena w eksperymentach z użyciem gry "Power-to-Take" są uniwersalne oraz czy podobne wyniki uda się uzyskać również w polskich warunkach. W badaniu wzięło udział 58 studentów ekonomii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 2. Bergstrom T., 2002, Evolution of Social Behavior: Individual and Group Selection, "Journal of Economic Perspectives", vol. 16/2, s. 67-88.
 3. "Biuletyn Informacyjny NBP", 2003, nr 5.
 4. Bornstein G., Yaniv I., 1998, Individual and Group Behavior in the Ultimatum Game: Are Groups More Rational Players'.', "Experimental Economics" nr 1.
 5. Bosman R., Hennig-Schmidt H., van Winden F., 2002, Exploring Group Behavior in a "Power-to-Take" Video Game, Bonn University.
 6. Bosman R., Sonnemans J., Zeelenberg M., 2001, Emotions, rejections, and cooling off in the Ultimatum game, University of Amsterdam.
 7. Bosman R., Sutter M., van Winden F., 2000, Emotional Hazard and real Efford in a Power-to-Game: An Experimental Study, University of Amsterdam.
 8. Bosman R., van Winden F., 2001, Global Risk, Effort, and Emotions in an Investment Experiment, University of Amsterdam.
 9. Buss D., 2001, Psychologia ewolucyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Frijda N. H., 1999, Różnorodność afektu: emocje i zdarzenia, nastroje i sentymenty, w: Ekman. P., Davidson R. J., Natura emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 56-63.
 11. Glassman K., 2003, Second That Emotion, Tech Central Station, www.techcentralstation.com.
 12. Herman W., 1991, Granice racjonalności, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 13. Kahneman D., Tversky A., 2000, Choices, Values and Frames, Cambridge University Press.
 14. Katona G., 1960, The Powerful Consumer, Psychological Studies of the American Economy, Nowy Jork.
 15. Kieżel E., 1999, Rachunek konsumenta a racjonalność zachowań konsumpcyjnych, "Marketing i Rynek" nr 4.
 16. Kłosiński K., 1995, Racjonalność decyzji, Instytut Naukowo-Wydawniczy dr Kłosińskiego, Warszawa.
 17. Kozyr-Kowalski S., 1984, Wstęp do książki Maxa Webera Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa.
 18. Lebenstein H., 1988, Poza schematem horno oeconomicus: nowe podstawy mikroekonomii, PWN, Warszawa.
 19. Łukaszewicz A., 2001, Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Key Text, Warszawa.
 20. Maka U. (red.), 1993, Rationality, Institutions and Economic Methodology, London- New York.
 21. Mill J. S., 1959, Utylitaryzm oraz O wolności, PWN, Warszawa.
 22. Oniszczenko W., 1997, Kwestionariusz temperamentu EAS Arnolda H. Burnsa i Roberta Plonina, PWP, Warszawa.
 23. Oosterbeek H., SloofR., van de Kuilen G., 2003, Cultural Differences in Ultimatum Game Experiments: Evidence from Meta-Análisis, Amsterdam University.
 24. O'Shaughnessy J., 1994, Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa.
 25. Reluga Maciej, 2003, Zmiany w portfelu oszczędności, "Rzeczpospolita" z dn. 13.02.
 26. Sanfey G., Rilling J., Aronson J., Nystorm L., Cohen J., 2003, The Neural Basis of Economic Decision Making in the Ultimatum Game, "Science Magazine", vol. 300.
 27. Schneider J., Schneider-Durker M., 1984, Sex Roles and Nonverbal Sensitivity, "The Journal of Social Psychology", nr 122, s. 281-282.
 28. Sen A., Wolfensohn J. D., 1999, Let's Respect Both Sides of the Developement Coin, "International Herald Tribune" z dn. 05.05.
 29. Siegel-Izkovich J., 2004, How Emotions Affect Economic Decision Making, www.bernstein. com/public/printfriendly.aspx?cid = 2422.
 30. Simon H. A., 1982, Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 31. Smith A., 1776, Bogactwo narodów, PWN, Warszawa.
 32. Smyczek S., 2004, Racjonalność gospodarowania dochodami pieniężnymi, "Marketing i Rynek", nr 10.
 33. Topolski J., 1981, Dyrektywy działań ludzkich, w: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, praca zbiorowa pod red. B. Kamińskiego i A. Łukaszewicza, PWN, Warszawa.
 34. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., 2001, Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa.
 35. Watson D., Clark L. A., 1999, Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe i wyniki badań, w: Ekman. P., Davidson R. J., Natura emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 83 89.
 36. Young H., 2003, Sprawiedliwy podział, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu