BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniecki Marian (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wielkości bufora w metodzie łańcucha krytycznego w przypadkach dwumianowych rozkładów prawdopodobieństwa czasu realizacji zadań
Buffer Sizing in Critical Chain Method in Case of Binomial Probability Distribution of Task Duration
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 15-26, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Efektywność przedsiębiorstwa, Harmonogram zadań, Łańcuch krytyczny
Project management, Enterprise effectiveness, Schedule, Critical chain
Abstrakt
Artykuł [Tian i Demeulemeester, 2010] dotyczący zastosowania metody łańcucha krytycznego w nieco innej dziedzinie niż zarządzanie projektami, mianowicie, do opanowania synchronizacji ruchu pociągów, podsunął mi pomysł uwzględnienia procesów, które działają podobnie, jak kursująca o określonych godzinach kolej. Jeżeli spóźnimy się na pociąg minutę, to już do niego nie wsiądziemy - następny pojawi się dopiero po określonym czasie. Pewne zjawiska jak na przykład przypływy i odpływy, wschody i zachody słońca, wszelkie usługi komunikacyjne działające według rozkładów jazdy itp. narzucają nam dyskretyzację czasu realizacji przedsięwzięć z nimi związanych. Innym, ale też istotnym problemem powodującym podobne efekty, jest zmiana wykonawcy zadania, oddzielona przerwą czasową, przeznaczoną na przykład na procedurę przetargową. Skoro tak, to także należałoby się zastanowić, jak zmieni się rozkład prawdopodobieństwa czasu realizacji takiego zadania. Przewożąc materiały tramwajem, który kursuje co 20 minut, przy kursie trwającym minut 15, uzyskuję możliwe czasy realizacji takiego zadania - 15, 35, 55 minut itd. Czasy wykonania zadania w 16 do 34 minut czy w 36 do 54 minut są wyeliminowane. (fragment tekstu)

An attempt of critical chain method for project consisted of special tasks has been applied. The probability distribution of such a task duration is discrete, particularly binomial. The sizing of appropriate path buffer has been suggested. The possibility of early buffer exceeding warning has been noticed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ashtiani B., Jalali G.-R., Aryanezhad M.B., Makui A. (2007), A New Approach for Buffer Sizing in Critical Chain Scheduling, Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, October 20-23, 2007, Alexandria, Egypt, edited by M. H. Elwany, A. B. Eltawil
  2. Geekie A., Steyn H. (2008), Buffer Sizing for the Critical Chain Project Management Method, "South African Journal of Industrial Engineering", Vol. 19(1)
  3. Goldratt E.M. (2009), Łańcuch krytyczny: projekty na czas. Wydawnictwo Mint.
  4. Kuchta D. (2004), The Critical Chain Method In Project Management - a Formal Description, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1
  5. Mansoorzadeh S., Yusof S. M. (2012), Risk Based Schedule Reliability in Construction Phases of EPC Projects in Power Industry, Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference
  6. Połoński M., Pruszyński K. (2008), Lokalizacja buforów czasu w metodzie łańcucha krytycznego w harmonogramach robót budowlanych, "Przegląd Budowlany", nr 2 i 3
  7. Rasmy M.H., Abdelsalam H.M., Hussein R.R. (2007), A Simulation Approach for Determining Buffers' Sizes in Critical Chain Project Networks, Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, October 20-23, 2007, Alexandria, Egypt
  8. Razaque A., Bach Ch., Salama N., Alotaibi A. (2012), Fostering Project Scheduling and Controlling Risk Management, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 3, No. 14 [Special Issue - July 2012]
  9. Tian W., Demeulemeester E. (2010), Railway Scheduling Reduces the Expected Project Makes-pan, Katholieke Universiteit Leuven KBI 1004. Available at SSRN: http:/7ssrn.com/abstract=1551262 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1551262
  10. Zhang M., Chen R. (2008), An Investigation of Time Buffer into the Fundamentals of Critical Chain Project Management: A Behavioral Perspective, POMS 19th Annual Conference La Jolla, California, U.S.A. May 9 to May 12
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu