BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolek Cezary (Uniwersytet Łódzki), Grudzińska-Kuna Agnieszka (Uniwersytet Łódzki), Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena poziomu zaawansowania informatycznego przedsiębiorstwa
Evaluation of Enterprise ICT Advancement
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 27-40, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe
Information and Communication Technology (ICT), Computerization of the company, Measuring methods
Abstrakt
Celem artykułu jest konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia zaawansowania informatycznego polegająca na ustaleniu wskaźników umożliwiających jego pomiar oraz zdefiniowaniu metod tego pomiaru. Praca z wieloma wskaźnikami jednocześnie może być bardzo skomplikowana, dlatego autorzy planują wykorzystać koncepcję indeksu złożonego, który może być syntetyczną formą prezentacji zaawansowania informatycznego przedsiębiorstwa oraz narzędziem ocen i porównań. Jednym z podstawowych problemów budowy indeksu złożonego jest obiektywizacja jego składowych pod kątem niezależności od czynników takich jak: wielkość przedsiębiorstwa, kapitał, profil działalności, branża itp. z jednej strony i rozwoju technologii i ewolucji systemów informatycznych z drugiej. Odpowiedni dobór kluczowych składowych z uwzględnieniem wymienionych wcześniej czynników stał się jednym z zasadniczych zagadnień, na których skoncentrowali się autorzy. (fragment tekstu)

Implementation of information and communication technologies (ICT) and further their adoption and use in enterprise is complex and multi-dimensional process. However once applied, ICT can provide foundation for innovation and become a trigger for new processes and organizational changes. It seems that sophistication of ICT use increase enterprise attractiveness to potential partners and investors. Importance of ICT in running a business bags the question how to measure level of ICT advancement. As the authors have decided to employ composite index that can be synthetic form of enterprise ICT advancement measure as well as evaluation and comparison tool, selection of key sub-indicators forms the article main issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E. (2006), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa
 2. Bandura R. (2008), A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance, Update. UNDP, New York
 3. Basant R., Commander S., Harrison R., Menezes-Filho N. (2006), ICT Adoption and Productivity in Developing Countries: New Firm Level Evidence from Brazil and India. Institute for the Study of Labour IZA DP, No. 2294
 4. Cudanov M., Jasko O., Javtic M. (2009), Influence of Information and Communication Technologies on Decentralization of Organizational Structure
 5. Cudanov M., Jasko O., Savoiu G., (2010), Interrelationships of Organization Size and Information and Communication Technology Adoption, "Journal of Applied Quantitative Methods", Vol. 5, No. 1
 6. Goliński M. (2011) Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ICTin England's Rural Economies, A
 7. Final Report to DEFR.A (2005) SQW Lmt., accessed from http://www.sqw.co.uk
 8. Kundu A., Sarangi N., (2004) ICT and Human Development: Towards Building a Composite Index for Asia Realising the Millennium Development Goals, Elsevier
 9. Mouelhi R., (2008) Impact of the adoption of Information and Communication Technologies on Firm Efficiency in the Tunisian Manufacturing Sector, Equity and Economic Development. ERF 15th Annual Conference
 10. Nardo M., Saisana M. et al. (2008) Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide, OECD
 11. Sewanyana J., Busler M. (2007) Adoption and Usage of ICT in Developing Countries: Case of Ugandan Firms, "International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology" (IJEDICT), Vol. 3, Issue 3
 12. UNCTAD (2009), Revisions and Additions to the Core List of ICT Indicators, http://unstats.un. org/unsd/statcom/doc09/BG-ICTIndicators.pdf
 13. Eurostat (2012), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu