BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gontar Zbigniew H. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Inteligentne przedsiębiorstwo w warunkach nowej gospodarki
The Company as a Fractal in a Third Industrial Revolution
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 41-53, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Energia elektryczna, Organizacje uczące się, Postęp naukowo-techniczny, Procesy biznesowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Inteligentna sieć
Intelligent organisations, Electric power, Learning organisations, Progress in science and technology, Business processes, Enterprise management, Smart grid
Abstrakt
Głównym tematem artykułu jest problem zarządzania przedsiębiorstwem w erze prosumenta energii elektrycznej. Autor podjął próbę zbudowania modelu inteligentnej organizacji (ang. smart organisation) i nakreślenia jej konsekwencji dla zarządzania. Temat artykułu wpisuje się w zagadnienia budowy nowego paradygmatu nauk o zarządzaniu w XXI wieku. (fragment tekstu)

This paper presents a theoretical concept of an intelligent enterprise. It is assumed that in the third industrial revolution key determinants of the effectiveness of the company will be associated with its function as an energy prosument. The study focused on the analysis of the smart grid and grid technologies helped define the following three forms of intelligent enterprise: single energy prosument, industry cluster understood in the sense of electrical microgrid dedicated for the group of energy prosuments and industry grid understood as a grid manufacturing virtual organization. This paper proposes the concept of business process competency center as an integrator of intelligent enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal R., Gunopulos D., Leymann F. (1998), Mining Process Models from Workflow Logs, [w:] Proceedings of 6th International Conference on Extending Database Technology (EDBT), London
 2. Amin M., Wollenberg B.F. (2005), Toward A Smart Grid, "IEEE Power & Energy Magazine", Vol. 3, No. 5
 3. Cook, J. E., Wolf, A. L. (1995), Automating Process Discovery Through Event-Data Analysis, [w:] Proceedings of the 17th International Conference on Software Engineering, Seattle, Washington
 4. Cook, J. E., Wolf, A. L. (1998), Discovering Models of Software Processes from Event-Based Data, [w:] transactions on Software Engineering and Methodology", ACM, Vol. 7, No. 3
 5. Deiser R. (2009) Designing the Smart Organisation: How Breakthrough Corporate Learning Initiatives Drive Strategic Change, Jossey-Bas.
 6. Dresner H.J., Linden A., Buytendijk F., Friedman T., Strange K., Knox M., Camm M. (2002), The Business Intelligence Competency Center: An Essential Business Strategy, "Strategie Analysis Report", 29 May 2002, Gartner Group Inc.
 7. Dyrektywa 2012/27/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 o efektywności energetycznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 listopada 2012)
 8. Foster I., Kesselman C, Tuecke S. (2001), The Anatomy of Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations, "International Journal of Supercomputer Applications", Vol. 15(3)
 9. Gontar B., Gontar Z. (2012), Process Mining Algorithms: A Survey, Theory of Management 5. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, University of Zilina, Slovakia
 10. Gontar Z., (2011) Centrum kompetencji jako cyfrowe laboratorium analityczne inteligentnego biznesu, [w:] "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 11. http://www.fsa.org [dostęp: 10.05.2013]
 12. http://www.gc.greenpl.org [dostęp: 10.05.2013]
 13. http://www.ptc.com [dostęp: 10.05.2013]
 14. http://www.streetscooter.eu [dostęp: 10.05.2013]
 15. Inmon W.H., Imhoff C, Sousa R. (1998), Corporate Information Factory. John Wiley & Sons, New York
 16. Kuhn T.H. (1962), The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press
 17. Matheson D., Matheson J.E. (1997), The Smart Organization: Creating Value Through Strategic R&D, Harvard Business Review Press
 18. McLuhan M., Nevitt B. (1972), Take Today: The Executive as Dropout. Harcourt Brace Jovanovich Inc (HBJ), New York
 19. Pamuła A., (2012) Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, [w:] J. Buko (red.), "Gospodarka elektroniczna - Wyzwania rozwojowe", T. II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 703, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 20. PN-EN ISO 50001:2011, System zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania.
 21. Rifkin J. (2012), Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Sonia Draga, Katowice
 22. Senge P.M. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Currency
 23. Tapscott D. (1997), The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill
 24. Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa
 25. Toynbee A.J., Jowett B. (1884), Lectures on the Industrial Revolution in England, Rivingtons
 26. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 551
 27. van der Aalst W.M.P. (2011), Process Mining: Discovery, Conformance, and Enhancement of Business Processes, Springer
 28. van der Aalst W.M.P., Weijters T., Maruster L. (2004), Workflow Mining: Discovering Process Models From Event Logs, [w:] "IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering", Vol. 16, No. 9
 29. Whitman L., Krishnan K., Agarval R.K., Bhandare P. (1999), Engineering the Extended Enterprise, Proceedings of the 4th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu