BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagała Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Metoda DEA jako narzędzie wsparcia w procesie kupna-sprzedaży samochodów osobowych
Data Envelopment Analysis as a Supportive Tool in Buying and Selling Cars
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 10, s. 5-25, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność, Samochody osobowe, Rynek samochodowy, Badanie efektywności
Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness, Motor cars, Car market, Research efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano wykorzystanie metody DEA (Data Envelopment Analysis) do konstrukcji rankingów samochodów osobowych. W prezentowanym badaniu przyjęto różne zestawy zmiennych, odzwierciedlające różne profile klienta (takie, jak oszczędność, dynamika, bezpieczeństwo), co pozwoliło wyłonić pojazdy efektywne z danego punktu widzenia. Tak skonstruowane rankingi mogą być przydatne zarówno dla sprzedawcy przygotowującego ofertę dla klienta, jak i dla samego klienta, który chciałby porównać interesujące go pojazdy, eliminując przy tym wpływ emocji, którymi zazwyczaj obarczony jest zakup pojazdu. Efektywność pojazdów oszacowano za pomocą nieradialnego modelu SBM (Slacks-Based Measure) z nadefektywnością, który pozwala nie tylko na konstrukcję rankingów badanych obiektów, ale także na szczegółową analizę źródeł nadefektywności oraz nieefektywności badanych obiektów. (abstrakt oryginalny)

The article proposes the use of the Data Envelopment Analysis method in building passenger car rankings. In this study various combinations of variables were adopted so asto reflect diff erent customer profi les (such as economy, dynamics and safety) which made it possible to determine best cars for a given profi le. Such rankings can be useful to both the seller in the process of preparing off ers for customers and to the customer who would like to compare cars by eliminating the infl uence of the emotions which are usually connected with buying a car. Th e appropriateness of the vehicles was estimated using a non-radial super-effi ciency SBM (Slacks-Based Measure) model, which permits not only the building of the ranking list, but also a detailed analysis of the sources of supereffi ciency and the inefficiency of given aspects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, N., Yazhemsky, E., 2010, Improving Discrimination in Data Envelopment Analysis: PCA-DEA or Variable Reduction, European Journal of Operational Research, no. 202.
 2. Andersen, P., Petersen, N.C., 1993, A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, Management Science 39 (10).
 3. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., 1978, Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, vol. 2, no. 6.
 4. Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K., 2007, Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Soft ware, Springer.
 5. Domagała, A., 2012, Efektywność samochodów osobowych oraz perspektywy rozwoju sprzedaży pojazdów o alternatywnych jednostkach napędowych, w: Borodako, K., Nowosielski, M. (red.), Foresight w przedsiębiorstwach: Nauka - technologia - wdrożenie, Instytut Zachodni, Poznań.
 6. Farrell, M.J., 1957, The Measurement of Productive Efficiency, The Journal of the Royal Statistical Society, Series A, no. 120 (III).
 7. Oh, I., Lee, J-D., Hwang, S., Heshmati, A., 2010, Analysis of Product Efficiency in the Korean Automobile Market from a Consumer's Perspective, Empirical Economics, vol. 38, no. 1.
 8. Papahristodoulou, Ch., 1997, A DEA Model to Evaluate Car Efficiency, Applied Economics, no. 29.
 9. Staat, M., Hammerschmidt, M., 2005, Product Performance Evaluation - A Super-Efficiency Model, International Journal of Business Performance Management, vol. 7, no. 3.
 10. Tone, K., 1997, A Slack-based Measure of Efficiency in Data Envelopment Analysis, Research Reports, Graduate School of Policy Science, Saitama University; opublikowane w: European Journal of Operational Research no. 130, 2001.
 11. Tone, K., 2002, A Slacks-based Measure of Super-efficiency in Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, no. 143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu