BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pamuła Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Taryfy i ceny jako narzędzia zarządzania popytem odbiorców energii
Tariffs and Electricity Prices as a Tool for Energy Demand Management
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 79-88, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Rynek energetyczny, Ceny energii, Zarządzanie energią
Electric power, Energy market, Energy prices, Energy management
Abstrakt
Energia elektryczna jest dobrem, które nabywa każdy konsument gospodarstwa domowego. Dystrybutorzy nabywają energię na rynku hurtowym i bilansującym, a sprzedają odbiorcom na rynku detalicznym. Po stronie konsumenta zużycie energii zależy głównie od pory roku i jest niezależne od kosztów i aktualnych wamnków na rynku hurtowym. Obecnie klienci są obciążani rachunkiem za prąd według stałych taryf i nie mają motywacji do oszczędzania energii. Wprowadzenie systemów inteligentnych liczników i nowych systemów zarządzania popytem jest narzędziem aktywacji klientów w tej dziedzinie. Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie przeglądu literatury, aktualnie stosowanych narzędzi rozliczania odbiorców za energię oraz zaprezentowanie wyników wstępnych badań testowych dotyczących preferencji odbiorców w zakresie przystępowania odbiorców do nowych programów oferowanych przez dostawców energii. (fragment tekstu)

In the new energy market the role of typical energy customer evaluates from a passive one to more active. The new types of DSM programs are offered by energy suppliers in order to change customer behavior. The first part of the paper describe presents several types of energy tariffs dedicated to new energy market. Second part of the paper presents the results of preliminary studies of Polish residential energy customers' preferences of DSM programs, based on preliminary survey done in Central Poland in September 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Braithwait S. (2010), Behavior Modification, "IEEE Power & Energy Magazine", May/June 2010
  2. Bielewicz K. (2011), Smart metering, a sterowanie popytem, "Energetyka", nr 2-3
  3. Pamuła A. (2012a), Funkcjonalność rozwiązań ICT dla sterowania popytem na energię odbiorców indywidualnych, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
  4. Pamuła A. (2012b), Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 703, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu