BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubert Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki różnicujące poziom zadowolenia z życia oraz wartości życiowe osób sprawnych i niepełnosprawnych w świetle badań "Diagnozy społecznej"
Factors Differentiating the Level of Satisfaction with Life and the Life's Values of People with and Without Disabilities in the Light of the "Social Diagnosis" Survey
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 154-163, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zadowolenie społeczeństwa, Analiza korespondencji
Disabled people, Society satisfaction, Correspondence analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto się próby sprawdzenia, czy wyznawane wartości życiowe oraz poziom zadowolenia z życia Polaków zależą od jednej z podstawowych zmiennych opisujących stan zdrowia ludności, a mianowicie od występowania (bądź nie) niepełnosprawności. W tym celu wykorzystano najświeższe (pochodzące z 2011 r.) dane dotyczące ponad 26 tys. respondentów, które zbierane są w ramach "Diagnozy społecznej". Do ich opracowania wykorzystano zaś analizę wariancji, regresji oraz korespondencji. W toku przeprowadzonych dociekań okazało się, że istnieje zróżnicowanie wyznawanych wartości oraz poziomu zadowolenia z poszczególnych aspektów życia między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Ponadto w ramach tych subpopulacji na kształtowanie się badanych ocen oddziałują nieco inne cechy demograficzno-społeczne, ale w obu grupach cechą najsilniej dywersyfikującą badane noty okazał się status społeczno-zawodowy.(abstrakt oryginalny)

In the study an attempt to validate the values of life and the level of satisfaction with life in Poland was undertaken, depending on one of the main variables describing health of the population, namely the existence (or not) of disability. In this regard, the most recent data (from 2011) on more than 26 thousand respondents were used, which are collected in the so-called "Social Diagnosis" survey. To elaborate this data, analysis of variance, regression and correspondence was used. It turned out that there is a diversity of life's values and the level of satisfaction with various aspects of life between non-disabled persons and disabled ones. In addition, under these two sub-populations, the distribution of these notes is affected by some other socio-demographic characteristics, but in both groups the feature that diversifies these notes the most was socio-professional status.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
  2. Greenacre M.J. (1984), Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, New York.
  3. Hildt-Ciupińska K. (2006), Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży, Remedium (nr 2).
  4. Kijak R. (2012), Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości, Kraków: Impuls.
  5. Kowaleski J., Szukalski P. (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  6. Liberska H. (2011), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju, Difin, Warszawa.
  7. Paszkowicz M. (2009), Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
  8. Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. (2011), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu