BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymkowiak Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konstrukcja estymatorów kalibracyjnych wartości globalnej dla różnych funkcji odległości
Construction of Calibration Estimators of Totals for Different Distance Measures
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 164-173, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Kalibracja, Badania statystyczne
Calibration, Statistical surveys
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W badaniach statystycznych jedną z metod umożliwiających redukcję obciążenia i zwiększenie precyzji szacunku na skutek występowania braków informacji jest kalibracja, której podstawy teoretyczne zostały zaproponowane przez Devilla i Särndala [1992]. W klasycznym ujęciu wyznaczanie wag kalibracyjnych oparte jest na odpowiednio dobranej funkcji odległości, która minimalizuje odległość między wyjściowymi wagami wynikającymi ze schematu losowania próby a tzw. wagami kalibracyjnymi. W artykule przedstawione zostały różne funkcje odległości, które można wykorzystać na etapie konstrukcji wag kalibracyjnych. W części empirycznej, z wykorzystaniem programu R i funkcji calib dostępnej w pakiecie sampling, pokazane zostało, w jaki sposób wyznaczać wagi kalibracyjne w badaniach z brakami odpowiedzi dla różnych funkcji odległości.(abstrakt oryginalny)

Missing data are one of the major types of non-random errors in statistical surveys. One of the methods proposed by Deville and Särndal [1992] which is designed to offset the negative effect of missing data is calibration, which is successfully used in practice by statistical offices of many countries. In its classical form calibration is a method in which calibrated weights are computed by minimizing a distance measure between the initial sampling weights and new weights, which need to satisfy certain calibration constraints. The main goal of this paper is to present the construction of calibration estimators of totals for different types of distance measures. Its empirical part, based on the calib function, which is available in R program in the sampling package, is devoted to the method of finding calibration weights in surveys with nonresponse for different distance measures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deville J-C., Särndal C-E. (1992), Calibration estimators in survey sampling, "Journal of the American Statistical Association", vol. 87, pp. 376-382.
  2. Pumputis D. (2005), Calibrated estimators under different distance measures, Proceedings of the Workshop on Survey Sampling Theory and Methodology 2005, pp. 137-141.
  3. Plikusas A., Pumputis D. (2004), Calibrated estimators of totals under different distance measures, "Lietuvos Matematikos Rinkinys" 2004, vol. 44, special issue, pp. 572-576.
  4. Särndal C-E., Lundström S. (2005), Estimation in Surveys with Nonresponse, J ohn W iley & S ons, Ltd.
  5. Särndal C-E. (2007), The calibration approach in survey theory and practice, "Survey Methodology", vol. 33, no. 2, pp. 99119.
  6. Szymkowiak M. (2007), Przyczynek do kalibracji w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi, [w:] Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce. Wyzwania XXI wieku, E. Panek (red.), Zeszyty Naukowe nr 96, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 194-204.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu