BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradowicz Cezary (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Logistyka w strategii rozwoju miasta - aspekt transportu odpadów komunalnych
Logistics in the Development Strategy of the City - Transportation Aspect of Municipal Waste
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 105-118, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Logistyka, Miasto, Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Odpady komunalne
Logistics, City, Sustainable development, City development, Commercial wastes
Abstrakt
Odpady komunalne potocznie nazywane śmieciami miejskimi, stanowią jeden z największych problemów współczesnego zarządzania miastem. Z punktu widzenia dominującej obecnie strategii zrównoważonego rozwoju miast, racjonalne postępowanie z odpadami to osiąganie bardzo precyzyjnych celów, których realizacja wymaga stosowania pełnego zakresu funkcji zarządzania, tzn. planowania, organizowania, motywowania sterowania i kontrolowania. Hipotezą badawczą jest twierdzenie, iż planowanie logistyczne jest szczególnym i nieodzownym elementem, strategii zrównoważonego rozwoju miasta, warunkującym jej sprawność i skuteczność, czyli poprawę jakości życia mieszkańców. Artykuł prezentuje dwa studia przypadków dotyczących takiego planowania. Przypadek analityczny transportu odpadów komunalnych powodujący w efekcie spadek standardu jakości życia w mieście. Przypadek drugi sytuacyjny będący analizą tzw. metody matrycowej, wykorzystywanej w planowaniu. Jej istota sprowadza się do uwzględnienia bardziej rozbudowanej części informacyjnej, obejmującej miejsce dostarczenia odpadów, koszty logistyczne, ocenę środowiskową ekonomiczną i społeczną planowanego przedsięwzięcia. (fragment tekstu)

Processing must update on the existing urban development strategy, dictated by considerations of sustainable development, with the need to consider the design standards. Article presents the concept of logistics planning as part of the coordination of sub-targets of this strategy. Specifically relates to the issue logistics processes in municipal waste management subsystem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J. (2004), Logistyka odpadów, T. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 2. Buer E. (2005), Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami, Wrocław
 3. Kisperska-Moroń D. (2009), Logistyka, Wydawnictwo ILiM, Poznań
 4. Klimek M. (2011), Podstawy planowania rozwoju lokalnego,,Przegląd Komunalny", nr 3
 5. Kupiec L. (2010), Podstawy logistyki, Wydawnictwo WSzFiZ, Białystok
 6. Leboda R. (2002), Odpady komunalne i ich zagospodarowywanie, Lublin
 7. Marzec A. (2011), Zurbanizowany świat, "Przegląd Komunalny", nr 1
 8. Michlowicz E. (2002), Podstawy logistyki przemysłowej, Wydawnictwo AGH, Kraków
 9. Michniewska K. (2013a), Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi. Poradnik, Wydawnictwo M&M Consulting, Warszawa
 10. Michniewska K. (2013b), Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa
 11. Niziński S. (1998), Logistyka w systemach działania, Wydawnictwo ITE, PTDT, Radom- Warszawa
 12. Nowak M. (2011), Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem, "Współczesne Zarządzanie", nr 1
 13. Oleszkiewicz J. (1999), Eksploatacja składowiska odpadów, Wydawnictwo LEM Projekt s.c, Kraków
 14. Przywarska R. (2003), Podstawy oczyszczania miast i terenów wiejskich, Wydawnictwo WSzEiA, Bytom
 15. Rosik-Dulewska Cz. (2010), Podstawy gospodarki odpadami komunalnymi, PWN, Warszawa
 16. Ryńska E. (2011), Zapewnienie jakości życia w przestrzeni zurbanizowanej, "Problemy Rozwoju Miast", nr 3/4
 17. Szołtysek J. (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo AE, Katowice
 18. Szymczak M. (2008), Logistyka miejska, Wydawnictwo AE, Poznań
 19. Tundys B. (2008), Logistyka miejska, Difin, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu