BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajko-Siwek Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych do oceny poziomu świadczeń emerytalnych z różnych typów systemów
The Use of Classification Trees to Assess the Level of Pension Benefits from Different Types of System
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2013, vol. 1, nr 10, s. 46-60, rys., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Data Mining, Świadczenia emerytalne
Pension schemes, Data Mining, Retirement benefits
Uwagi
summ.
Abstrakt
Systemy emerytalne działające na świecie funkcjonują według różnorodnych rozwiązań, ale każdy system, niezależnie od kształtu, ma spełniać ten sam zasadniczy cel społeczny, polegający na zapewnieniu adekwatnych dochodów na czas po zakończeniu pracy zawodowej. Przydatne do oceny realizacji tego celu może być narzędzie data mining, jakim są drzewa klasyfikacyjne. Wykonane w opracowaniu symulacje świadczeń emerytalnych oraz ocena ich poziomu przy wykorzystaniu drzew klasyfikacyjnych pozwoliły na wskazanie zróżnicowania pomiędzy systemami DB a NDC. Ponadto za pomocą drzew klasyfikacyjnych możliwe było wskazanie czynników odgrywających najistotniejszą rolę w odniesieniu do poziomu świadczeń emerytalnych w poszczególnych analizowanych systemach. (abstrakt oryginalny)

Pension systems worldwide operate according to a variety of solutions, but every system, regardless of its type, should meet the same basic social goal, which is to provide an adequate income aft er retirement. Research has shown that the classifi cation tree method is extremely useful in evaluating how to achieve this objective. Th is paper provides simulations of pension benefi ts, and by assessing their level using classifi cation trees it enabled the identification of differences between the DB and NDC pension systems. In addition, the use of classifi cation trees made it possible to identify the factors that play a key role with regard to the level of future retirement benefits in the systems analysed and from a notional defi ned contribution system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chłoń-Domińczak, A., 2012, Potrzeba prowadzenia długookresowych prognoz w systemach emerytalnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, vol. 28, s. 35-64.
 2. Czepulis-Rutkowska, Z., 2000, Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytow, IPiSS, Warszawa.
 3. European Commission, 2003, Joint Report by the Commission and the Council on Adequate and Sustainable Pensions, European Commission, Brussels.
 4. European Commission, 2006, Current and Prospective Theoretical Pension Replacement Rates, European Commission, Brussels.
 5. European Commission, 2008, The Life of Women and Men in Europe, 2008: A Statistical Portrait, European Commission, Brussels.
 6. European Commission, 2012, An Agenda for Adequate Safe and Sustainable Pensions. White Paper, European Commission, Brussels.
 7. Fornero, E., 2008, Gender Difference in Retirement Income and Pension Policy - Simulating the Effects of Various DB and DC Schemes, CEPS, Brussels.
 8. Gatnar, E., 1998, Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Gatnar, E., 2001, Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Góra, M., 2003, System emerytalny, PWE, Warszawa.
 11. GUS, 2012, Trwanie życia w 2011 r., Warszawa.
 12. Jajko-Siwek, A., 2006, Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce, w: Roeske-Słomka, I. (red.), Prace statystyczne i demograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Łapczyński, M., 2003, Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, w: Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Materiały szkoleniowe firmy StatSoft , Warszawa- Kraków, s. 93-102.
 14. OECD, 2011, Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, Paris.
 15. Owczarek, J., 2009, Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce, Rozprawy Ubezpieczeniowe, vol. 7, s. 105-126.
 16. Ratajczak-Tucholka, J., 2012, Solidarność w kontekście zmian bazowego systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2011, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 74, s. 217-235.
 17. Rutecka, J., 2012, Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. UKNUiFE, 2003, Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, Urząd Kontroli i Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu