BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębkowska Katarzyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Modelowanie upadłości przedsiębiorstw oparte na próbach niezbilansowanych
Modeling Corporate Bankruptcy Based on Unbalanced Samples
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 226-234, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Drzewa klasyfikacyjne, Analiza dyskryminacyjna
Enterprise bankruptcy, Classification trees, Discriminant analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena dokładności wybranych metod w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Jako metody wielowymiarowej analizy statystycznej wykorzystane zostały: drzewa klasyfikacyjne oraz analiza dyskryminacyjna. Artykuł jest kontynuacją badań autorki nad modelami upadłości przedsiębiorstw, które dotyczyły prób zbilansowanych, czyli takich, gdzie proporcja pomiędzy bankrutami a niebankrutami wynosi 1:1.Tym razem wyniki prognozowania zostały oparte na próbach niezbilansowanych. W badaniu wykorzystano dane o przedsiębiorstwach zamieszczone w bazie Emerging Markets Information Service (EMIS). Każde przedsiębiorstwo zostało opisane za pomocą zmiennych diagnostycznych w postaci wskaźników finansowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the efficiency of selected methods of multivariate statistical analysis in predicting bankruptcy of enterprises. The results of the classification of methods: classification trees and discriminate analysis, were compared. This article is a continuation of the author's research on models of corporate bankruptcy, which involved sample balanced, i.e. those where the ratio between the bankrupt and no-bankrupt is 1:1. Forecasting results was that time based on unbalanced samples. Each company was described by means of diagnostic variables used as financial ratios. Analysis' data were collected on the basis of information located in the database of Emerging Markets Information Service (EMIS).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. Borowiecki R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 2. Gruszyński M., Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Zeszyty Polskiej Akademii Nauki, nr 34, Warszawa, luty 2003.
 3. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", nr 5, 2001.
 4. Dębkowska K., Modelowanie upadłości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metod dyskryminacji i regresji, [w:] Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Zeszyt 153, Poznań 1998.
 6. Mączyńska E., Zawadzki M., W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, L. Czarnota i M. Moszkowicz red., Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
 7. Michaluk K., Wyniki badań nad metodami przewidywania zagrożenia upadłością w warunkach polskich, "Firma i Rynek", nr 1/2, 2001.
 8. Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, [w:] AUNC, Ekonomia XXV, Zeszyt 299, Toruń 1995.
 9. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 10. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2.01.2012.
 11. Wędzki D., Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badań, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, t. I, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu