BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarka Danuta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów na przykładzie danych dotyczących ochrony środowiska
Influence of the Features Selection Method on the Results of Objects Classification Using Environmental Data
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 235-245, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Metody diagnostyczne, Klasyfikacja, Porządkowanie liniowe, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Diagnostic method, Classification, Linear ordering, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza wpływu sposobu doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów w badaniach regionalnych na przykładzie danych o stanie środowiska w poszczególnych województwach. W badaniu użyto sześciu metod podstawowych w różnych wersjach (metody Hellwiga, medianowej metody Hellwiga, metody prostej grafowej, k-średnich, Warda, analizy czynnikowej i Bartosiewicz doboru reprezentantek). Dało to łącznie z wyjściowym n = 18 zbiorów cech, na których dokonano rangowania obiektów. Porównanie wyników rangowania z użyciem metod doboru i z rangowaniem opartym na zbiorze wyjściowym pokazało, że trzy z metod można uznać za substytucyjne wobec siebie i wobec rangowania bez doboru cech. Pozostałe wyniki rangowania były znacząco różne od rangowania bez eliminacji cech.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is a comparison of the diagnostics features selection methods influence on regional objects linear and nonlinear classification using as an example official environmental data on Polish voivodeships. Six methods and their variations were used. Those used methods were: Hellwig method, median Hellwig method, simple graph method, k-means method, Ward method, factor analysis and Bartosiewicz method of finding group representative. Eighteen sets of diagnostic features were obtained which were used to rank objects. Spearman's coefficient of correlation was used to compare results of rankings. Three of the methods gave comparable results to original data ranking, the rest of them gave very different results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gan G., Ma Ch., Wu J. (2007), Data Clustering Theory, Algorithms, And Applications, ASA-SIAM Series on Statistics and Applied Probability.
 2. Grabiński T., Wydymus T., Zeliaś A. (1982), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa.
 3. Hadasik D. (1993), Kilka uwag na temat porównywalności wyników różnych badań taksonomicznych, \"Przegląd Statystyczny\", nr 2, s. 233-236.
 4. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, \"Przegląd Statystyczny\", nr 4.
 5. Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele matematyczno-ekonomiczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 6. Nowak E. (1981), Badanie zgodności metod wyboru cech diagnostycznych, \"Przegląd Statystyczny\", nr 3-4, s. 301-309.
 7. Nowak E. (1990), Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 8. Ochrona środowiska 2006, (2006), GUS, Warszawa, Informacje i Opracowania Statystyczne
 9. Steinly D., Brusco M.J. (2008), Selection of variables in cluster analysis: an empirical comparison of eight procedures, \"Psychometrika\" vol. 73, no. 1, s. 125-144.
 10. Tarka D. (2010), Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego, Ekonomia i Zarządzanie, Politechnika Białostocka, Białystok, t. 2, nr 4, s. 194-205.
 11. Walesiak M. (2005), Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniu klasyfikacji, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 12, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1076, s. 106-118.
 12. Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu