BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Artur (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zastosowanie wybranych metod doboru zmiennych diagnostycznych w badaniach konsumpcji w ujęciu pośrednim
Application of Chosen Methods for the Selection of Diagnostic Variables in Indirect Consumption Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 246-254, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Metody diagnostyczne, Dobór zmiennych
Consumption, Diagnostic method, Variables selection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę poszukiwania najefektywniejszego narzędzia doboru i analizy zestawu zmiennych diagnostycznych wykorzystywanych do badań konsumpcji w ujęciu pośrednim z użyciem ocen syntetycznych. Analizie poddano różne podejścia w procesie doboru zmiennych diagnostycznych do modelu taksonomicznego w ujęciu województw. Szczególną uwagę zwrócono na postulat oddzielnego traktowania Warszawy na terenie województwa mazowieckiego. Taki sposób prowadzenia analizy może powodować występowanie asymetrii rozkładu empirycznego w rozkładach cech diagnostycznych, co wymaga zastosowania metod mających na celu eliminację niedoskonałości analiz na etapie statystycznego doboru finalnego zestawu cech diagnostycznych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to find the most effective method for the selection and analysis of a set of diagnostic variables for indirect consumption research with the use of synthetic consumption measures. The analysis of potential sets of variables in the process of the assessment of living standard in different voivodeships was carried out using various methods. Special emphasis was put on the fact that within the area of the Mazowieckie Voivodeship, Warsaw ought to be analyzed separately. This way of caring out analysis can cause asymmetry in empirical distribution of diagnostic variables, which requires the implementation of adequate methods that would eliminate imperfections of analyses at the stage of the final selection of a set of diagnostic variables.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czech A., Modelowanie konsumpcji w ujęciu pośrednim. Aspekty metodologiczne (rozprawa doktorska), 2010.
 2. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 3. Halicka K., Budowa i analiza rankingów spółek dystrybucyjnych z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego, \"Rynek Energii\" 2012, nr 2.
 4. Młodak A., Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym, \"Wiadomości Statystyczne\" 2005, nr 9.
 5. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 6. Młodak A., Historia problemu Webera, \"Matematyka Stosowana\" 2009, nr 10(51).
 7. Nazarko J., Chodakowska E., Jarocka M., Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA - studium komparatywne, [w:] Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wrocław 2012.
 8. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 9. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009.
 10. Słaby T., Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa 2006a.
 11. Słaby T., Statystyczny pomiar konsumpcji, [w:] M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006b.
 12. Słaby T., Czech A., Zróżnicowanie regionalne konsumpcji w ujęciu pośrednim - ujęcie statyczne i przestrzenno- czasowe, \"Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów\", SGH, Warszawa 2011, nr 111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu