BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzanowska Mariola (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ordinary kriging i inverse distance weighting jako metody szacowania cen nieruchomości na przykładzie warszawskiego rynku
Ordinary Kriging and Inverse Distance Weighting as Methods of Estimating Prices Based on Warsaw Real Estate Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 264-271, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Rynek nieruchomości
Real estate, Real estate market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Jednym z czynników silnie determinujących cenę jest lokalizacja. Liczne badania literaturowe [Basu, Thibodeau 1999; Anselin, Le Gallo 2006] wskazują, że na rynku nieruchomości występuje grupowanie nieruchomości o podobnej wartości cenowej (dodatnia autokorelacja przestrzenna). A zatem zasadne wydaje się uwzględnienie lokalizacji przy modelowaniu ceny. W pracy przedstawiono propozycje przestrzennego modelowania cen nieruchomości warszawskich. Interpolacja danych zawartych w próbie pozwoliła zaprezentować na mapie rozkład cen nieruchomości w Warszawie. W badaniu wykorzystano dwie metody geostatystyczne: ordinary kriging i inverse distance weighting.(abstrakt oryginalny)

The location is one of the factors that strongly determine the price. Numerous studies in literature [Basu, Thibodeau 1999; Anselin, Le Gallo 2006] indicate positive spatial autocorrelation grouping of estates on the market (next to each other there are properties of similar value pricing). Therefore it seems reasonable to take location into account when modeling the price. The paper presents proposals for spatial modeling in real estate prices in Warsaw. The interpolation of prices contained in the trial allowed to show the distribution of real estate prices in Warsaw on the map. The study used two geostatistical methods (kriging and inverse distance weighting).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L. [2004], Advances in Spatial Econometrics, Springer, Berlin.
 2. Anselin L., Le Gallo J. [2006], Interpolation of air quality measures in hedonic house price models: spatial aspects, \"Spatial Economic Analysis\", vol. 1, no. 1, s. 31-52.
 3. Bivand R., Edzer J., Gomez-Rubio V. [2011], Applied Spatial Data Analysis with R, Springer.
 4. Basu S., Thibodeau T.G. [1999], Analysis of spatial autocorrelation in housing prices, \"Journal of Real Estate Finance and Economics\", no. 17, s. 61-85.
 5. Cellmer R. [2010], The use of spatial Interpolation methods for analyzing the worth of land zoned for hausing development, \"Geomatics and Environmental Engineering\", vol. 4, nr 3, s. 19-33.
 6. Cellmer R., Kuryj J. [2011], Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych, \"Studia i Materiały TNN\", vol. 15, nr 3-4.
 7. Cichociński P. [2007], Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości, \"Studia i Materiały TNN\", vol. 15, nr 3-4.
 8. Kucharska-Stasiak E. [2008], Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kulczycki M., Ligas M. [2007], Zastosowanie analizy przestrzennej do modelowania danych pochodzących z rynku, Studia i Materiały TNN\" vol. 15, nr 3-4.
 10. Montero J.M., Larraz B. [2011], Interpolation methods for geographical data: housing and commercial establishment market, \"Journal of Real Estate Research\", vol. 33, nr 2, s. 233-245.
 11. Namysłowska-Wilczyńska B. [2006], Geostatystyka - teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 12. Wiśniewska M.A. [2011], Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu