BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Depta Adam (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zastosowanie analizy wariancji w badaniu jakości życia na podstawie kwestionariusza SF-36v2
Application of Analysis of Variance in the Study of the Quality of Life Based on Questionnaire SF-36v2
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21), 2013, nr 279, s. 272-280, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Jakość życia, Analiza wariancji
Quality of life, Variance analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę aplikacji analizy wariancji do oceny jakości życia osób poddanych badaniom za pomocą kwestionariusza jakości życia SF-36v2™ Health Survey (Quality Metric Incorporated) w 8 podskalach, takich jak: sprawność fizyczna, ograniczenia aktywności z powodu zdrowia fizycznego, dolegliwości bólowe, ogólna percepcja zdrowia, witalność, funkcjonowanie społeczne, zdrowie psychiczne oraz ograniczenie aktywności z powodu problemów emocjonalnych. Dane swoim zasięgiem obejmują lata 2011 i 2012.(abstrakt oryginalny)

Quality of life is a sum of individual or collective feeling of the existing conditions and their assessment. This paper attempts to apply a variance analysis to assess the quality of life of people interviewed with the quality of life questionnaire SF-36v2™ Health Survey, in 8 subscales: physical fitness, activity limitations due to physical health, pain, general health perceptions, vitality, social functioning, mental health, and activity limitation due to emotional problems. The data cover the years 2011 and 2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
  2. Domański Cz., Parys D. (2007), Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Greń J. (1987), Statystyka matematyczna: podręcznik programowany, PWN, Warszawa.
  4. Karris S.T. (2007), Mathematics for Business, Science, and Technology, Third Edition, Orchard Publications.
  5. Larose D.T. (2008), Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa.
  6. Morrison D.F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
  7. Ross S.M. (2004), Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Third Edition, Elsevier Academic Press.
  8. Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa, s. 104-107.
  9. WHOQOL Group, Study protocol for the World Health Organization project to develop a quality of life assessment instrument (WHOQOL), Quality Life Research 1993; 2:153-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu