BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlas Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kondycja gospodarki światowej w I dekadzie XXI wieku
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia, 2013, s. 11 - 35, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Produkcja rolna, Produkcja przemysłowa, Eksport, Import
World economy, Agricultural production, Industrial production, Export, Import
Abstrakt
Zestawiono informacje na temat ludności świata w badanym okresie. W analizie uwzględniono 2000 rok oraz lata 2005-2010. (...) Przedstawiono dynamikę produkcji rolniczej ogółem, a także dynamikę produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej w latach 2001-2009. (...) W celu przeanalizowania sytuacji w światowym przemyśle na początku XXI wieku wykorzystano dane na temat dynamiki produkcji przemysłowej ogółem, a także dynamiki produkcji w górnictwie oraz w przetwórstwie przemysłowym w układzie regionalnym. (...) Przedstawiono wielkość, dynamikę oraz strukturę regionalną światowego eksportu i importu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Kocot: Przemiany demograficzne - świat, Europa, Polska. Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy i sektor ochrony zdrowia. "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2011, tom IX, nr 1, s. 5-7.
 2. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych. Zielonogórskie Spotkania z Demografią. Zielona Góra 2010.
 3. L. Gabryś: Nierówności ekonomiczno-społeczne we współczesnym świecie, pomiar i interpretacja. W: Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego. Red. T. Sporek. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011, s. 11.
 4. D. Szymańska: Urbanizacja na świecie. PWN, Warszawa 2007.
 5. R. Sobiecki: Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej. SGH, Warszawa. ww.cbr.edu.pl/konf2007/referaty/sobiecki.pdf
 6. K. Kita: The Development and the Importance of Asian Agricultural Sector in Global Economy. In: Asia-Europe. Partnership or Rivalry? Ed. B. Skulska. Research Papers of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2010, No. 126, s. 220.
 7. R. Anam: Gospodarka światowa: rok 2010 chwilą prawdy. http://www.egospodarka.pl/52712,Gospodarka-swiatowa-rok-2010-chwila-prawdy,1,39,1.html
 8. K. Żukrowska: Kryzys finansowy 2008+ a restrukturyzacja i umiędzynarodowienie gospodarki światowej. W: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. Red. T. Sporek. AE, Katowice 2010, s. 14.
 9. S. Talar: Zmiany w strukturze współczesnej gospodarki światowej. W: Problemy regionalizmu i globalizacji. Red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011, nr 221, s. 712.
 10. D. Walewska: Świat na gospodarczym hamulcu. http://www.ekonomia24.pl/artykul/940595.html (25.12.2012).
 11. Najszybciej rozwijające się gospodarki świata - ranking państw z największym wzrostem PKB. http://forsal.pl/artykuly/506259,najszybciej_rozwijajace_sie_gospodarki_swiata_ranking_panstw_z_najwiekszym_wzrostem_pkb.html (27.12.2012).
 12. A. Kosztowniak: Problemy rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się na tle uwarunkowań procesu globalizacji. W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej. Red. M. Noga, M.K. Stawicka. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 45.
 13. A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2003, s. 21.
 14. E. Czarny, P. Folfas, K. Śledziewska: Czynniki decydujące o intensywności światowego handlu artykułami rolnymi i przemysłowymi. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. I. Pietrzyk. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2012, s. 535.
 15. B. Jeliński: The Transnational Perspective of World Trade Development. In: Meeting Global Challenges. Working Papers No. 25. Institute of International Business, University of Gdańsk, Sopot 2008, s. 569.
 16. Niemcy tracą na rzecz Chin pozycję lidera eksportu światowego. Ośrodek Studiów Wschodnich. http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2010-01-13/niemcy-traca-na-rzecz-chin-pozycje-lidera-eksportu-swiatowego (3.01.2013)
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu