BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing Activities of Polish Banks Evaluation Attempt
Działania marketingowe banków w Polsce - próba oceny
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 131-143, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Marketing, Strategia banku, Dystrybucja, Banki
Marketing, Banking strategy, Distribution, Banks
Abstrakt
Były one podejmowane w sposób profesjonalny dopiero od połowy lat dziewięćdziesiątych. Systematycznie wzrastała rola badań marketingowych jako przesłanki tworzenia strategii marketingowych banków. Działania te doprowadziły do istotnego postępu polityce produktu, dystrybucji i promocji. Systematycznie wprowadzane były innowacje produktowe i rozbudowywana bankowa sieć stacjonarna, internetowa i mobilna. Także działania promocyjne były profesjonalnie przygotowane i realizowane. (abstrakt oryginalny)

Marketing activities of Polish banks begun to be coordinated only in the second half of the 1990s. As it is known the prerequisite for any marketing operations should be a marketing research conducted beforehand. However, in the case of many Polish banks the research was not conducted neither by the banks nor external research companies. It was one of the reasons why marketing operations where prepared and realized inadequately. Another reason was lack of qualified personnel and relatively small competition in the bank services market. Only after the year 2000 and especially after Poland's integration with the European Union in 2004 the competition among Polish banks grew which had an influence on the development of the whole sector. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS (2009), http://www.bankier.pl/wiadomosc/Analiza-wynikow-ekonomiczno-finansowych-bankow-spoldzielczych-zrzeszonych-z-Bankiem-BPS-2037790.html [retrieved: 16.06.2012]
 2. Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2010 (2010), "Research International Pentor", http://www. pentor.pl
 3. Banki zwiększają liczbę placówek (2010), http://transakcje.pl/artykul.banki_zwieksza_liczbe_placowek,891185640.html [retrieved: 15.06.2012]
 4. Bankowość online i obrót bezgotówkowy, http://www.finanse.gospodarka.pl [retrieved 25.01.2013]
 5. Brzozowska-Poniedzielska I. (2011), Badania marketingowe jako narzędzie identyfikacji czynników przewagi konkurencyjnej na tynku detalicznych usług bankowych, unpublished doctoral thesis, SGH, Warsaw
 6. Cegera P. (2012), Nowości w bankach, Rzeczpospolita, 05.01.2012
 7. Deutsche Bank Research, http://www.dbresearch.com/PROD/DBR-rNTERNET-EN-PROD000 [retrieved: 21.06.2012]
 8. Dolecki S. (2011), Bankowość mobilna, Raport Horyzonty Bankowości 2011, "Bank", nr 5
 9. Grzegorczyk W. (2004), Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Łódź-Bydgoszcz
 10. Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W. (2009), Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 11. Informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2011 r. (2011), http://www.nbp.pl/systemplatniczy karty/q_01_201l.pdf [retrieved: 10.06.2012]
 12. ING Securities portal, Sektor bankowy w Polsce, http://www.ingsecurities.pl/main_search.xml, [retrieved: 15.06.2012]
 13. Jak się w Polsce kształtuje liczba banków i placówek bankowych, http://www.automatykabankowa. pl/jak-w-polsce-ksztaltuje-sie-liczba-bankomatow-i-placowek-bankowych/' [retrieved: 25.01.2013]
 14. Kieżel M. (2011), Rozwój kart zbliżeniowych w kontekście potrzeb klientów banków detalicznych, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 50
 15. Kochalska H. (2010), Odradzają się placówki bankowe, Portal eGospodarka, http://www.finanse. egospodarka.pl/56408,Odradzaja-sie-placowki-bankowe, 1,48,1.html [retrieved: 15.06.2012]
 16. Kochalska H. (2011), Liczba bankomatów w Polsce znowu rośnie, Portal eGospodarka, http://www. finanse.egospodarka.pl/60673,Liczba-bankomatow-w-Polsce-znowu-rosnie, 1,48,1.html, [retrieved: 19.06.2012]
 17. NBP Portal, http://www.nbpportal.pl/np/-bloki/fmanse/gusobankach [retrieved: 19.08.2011]
 18. Piocha S., Radlińska K, (2006), Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej, nr 2
 19. Raport o sytuacji banków w 2007 roku, 2008 roku i 2010 roku, KNFiU, http://www.knf.gov.pl/Images/Banki [retrieved: 17.06.2012]
 20. Raport o sytuacji banków w 2009 roku (2010), UKNF, Warsaw
 21. Raport o sytuacji ekonomicznej banków - Banki 2010, (2011), http://www.wib.org.pl/container/ wydawnictwa/Raport_2010-strona.pdf [retrieved: 20.06.2013]
 22. Raport UKNF, Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Warsaw 2010, http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_Bankowosc_elektroniczna_tcm75-24666.pdf [retrieved: 19.06.2012]
 23. Reda Z. (2011), Polisa z bankowego okienka, Rzeczpospolita, 06.10.2011
 24. Rośnie stopień ubankowienia Polaków, (2010), 24finanse Dziennik Finansowy, http://24finanse.pl/ 2010/01/rosnie-stopien-ubankowienia-polakow/ [retrieved: 19.11.2011]
 25. Rośnie zaufanie do banków (2011), Polski Portal Finansowy Bakier.pl, http://www.bankier.pl wiadomosc/Rosnie-zaufanie-do-bankow-w-Polsce-2299350.html [retrieved: 13.09.2011]
 26. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. (2012), NBP Portal, http://www.nbp.pl/system finansowy/rozwoj2010.pdf [retrieved: 15.06.2012]
 27. Samcik M. (2012), Bank dorzuci do oferty dla firm biały wywiad gospodarczy, "Gazeta Wyborcza", 27.01.2012
 28. Sliperski M. (2001), Bankassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, "Zarządzanie i Finanse", Warszawa
 29. Machtyłowicz H. (2012), Z palcem do banku, "Bank", nr 11
 30. Świecka B., (2008), Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa
 31. Tarabasz A., (2012), Komunikacja z klientem za pośrednictwem Internetu na przykładzie wybranych banków, unpublished doctoral thesis, UŁ, Łódź
 32. Twaróg E., (2012), Rekordowy rok bankowej reklamy, Portal Puls Biznesu, http://www.pb.pl/2538 867,65723,rekordowy-rok-bankowej-reklamy [retrieved 15.06.2012]
 33. Zasuń R., (2012), Co trzeci klient nie ufa bankom, "Gazeta Wyborcza", 30.05.2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu