BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyńska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Związek pomiędzy zaufaniem do lekarza a postrzeganą jakością usługi medycznej
Relationship Between Trust and Perceived Quality of Healthcare Services
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 145-156, bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Usługi medyczne, Zaufanie, Jakość usług
Medical services, Trust, Quality of services
Abstrakt
Problematyka zaufania jako fundamentu społecznej infrastruktury etycznej zawsze wzbudzała intensywne zainteresowanie ze strony przedstawicieli nauk społecznych. Wraz z rozwojem koncepcji marketingu relacyjnego, zaufanie i jego wpływ na efektywność organizacji stało się również przedmiotem badań ekonomistów. Wyniki tych badań dowodzą niezaprzeczalnie, iż zdobycie i utrzymanie zaufania jest kluczowym czynnikiem budowy i rozwoju długotrwałych i wartościowych relacji usługowych. Jest ono niezbędne aby mogło dojść do transferu wiedzy, zawarcia umów i współpracy między partnerami. Zaufanie to również zasadniczy element zasobów niematerialnych. Nic więc dziwnego, że badania dotyczące problematyki zaufania prowadzone są w różnych sektorach w tym jakże ważnym sektorze usług medycznych. Jednakże ze względu na mnogość prac i badań jak również różnorodność podejść do problematyki zaufania, jego determinant i konsekwencji, celem artykułu jest analiza tego zagadnienia na gruncie postrzeganej jakości usług medycznych. (fragment tekstu)

The issue of trust as an ethical foundation of social infrastructure has always aroused intense interest among social scientists. With the development of the concept of relationship marketing, trust and its impact on the efficiency of the organization has also become a subject of research. The results of these studies show indisputably that the acquisition and maintenance of trust is a key factor in building and developing long-term relationships and valuable service. It is essential that there may be a transfer of knowledge, and cooperation agreements between the two sides. Trust is also an essential part of intangible assets. It is not surprising that research on the issues of trust are carried out in different sectors in this important sector of healthcare services. However, due to the multitude of work and research as well as a variety of approaches to the issues of trust, its determinants and consequences, aim of this article is to analyse this issue on the basis of the perceived healthcare service quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson E., Lodish L.M., Witz B.A. (1987), Resource Allocation Behavior in Conventional Cannes, "Journal of Marketing Research" [za:] Swiatowiec J. (2001), Zależność i zaufanie w relacjach między nabywcą a dostawcą, "Marketing i Rynek", nr 4
 2. Anderson J., Narus J. (1990), A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships, "Journal of Marketing", Vol. 54, No. 1
 3. Blomqvist K, 1997, The Many Faces of Trust, Scandinavian Journal of Management", Vol. 13,No3
 4. Dellande S., Gilly M.C., Graham J.L. (2004), Gaining Compliance and Losing Weight, "Journal of Marketing", Vol. 68, Issue 3
 5. DiMatteo M.R. (1994), The Physician-Patient Relationship: Effects on the Quality Of Health Care, "Clinical Obstetrics and Gynecology", Vol. 37, Issue 1
 6. Doney P.M., Cannon J.P. (1997), An Examination of the Nature of Trust in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 61, Issue 2
 7. Falkowski A., Tyszka T. (2001), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
 8. Ganesan Sh. (1994), Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 58, Issue 2
 9. Iwińska-Knop K. (2004), Kanały rynku we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 10. Jeferies F.L., Reed R. (2000), Trust and Adaption in Relational Contracting, "Academy of Management Review", Vol. 25, Issue 4
 11. Joby J. (1996), A Dramaturgical View of the Health Care Encounter, Cultural Value - Based Impression Management Guidelines for Medical Professional Behavior, "European Journal of Marketing", Vol. 30
 12. Kelley S.W., Donnelly J.H., Skinner S.J. (1990), Customer Participation in Service Production and Delivery, "Journal of Retailing", Vol. 66, No. 3
 13. Krawczyńska A., Trzmielak D. (2001), Innowacje w usługach medycznych a możliwość ich postrzegania, [w:] Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu I, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
 14. Leisen B., Hyman M.R. (2004), Antecedents and Consequences of Trust in a Service Provider, "Journal of Business Research", Nr 57
 15. Lewicka-Strzelecka A. (2003), Zaufanie relacji konsument-biznes, "Prakseologia", nr 143
 16. Lytle R., Mokwa M., (1992), Evaluating Health Care Quality: The Moderating Role of Outcomes, "Journal of Health Care Marketing", Vol. 12, Issue 1
 17. Macintosh G., Lockshin L.S. (1997), Retail Relationships and Store Loyalty: A Multi-Level Perspective, "International Journal of Research in Marketing", Vol. 14, Issue 5
 18. MacMillan K., Money K., Money A., Downing S. (2005), Relationship Marketing in the Not-For-Profit Sector: An Extension and Application of the Commitment-Trust Theory, "Journal of Business Research", Vol. 58.
 19. Mechanic D., Meyer Sh. (2000), Concepts of Trust Among Patients with Serious Illness, "Social Science & Medicine", Vol. 51
 20. Miyamoto T., Rexha N. (2004), Determinants of Three Facets of Customer Trust, "Journal of Business Research", Vol. 57
 21. Moorman Ch., Deshpande R., Zaltman G. (1993), Factors Affecting Trust in Marketing Research Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 57, Issue 1
 22. Morgan R.M., Hunt Sh.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, Issue 3
 23. Parasuraman A., Berry L. (1991), Marketing Services, The Free Press, New York
 24. Roman S., Ruiz S. (2005), Relationship Outcomes of Perceived Ethical Sales Behavior: The Customer's Perspective, "Journal of Business Research", Vol. 58, Issue 4
 25. Rotter J. B. (1979), Generalized Expectancies for Interpersonal Trust, "American Psychologist", Vol. 35
 26. Rudawska I. (2004), Kształtowanie zaangażowania w relacjach usługowych, "Marketing i Rynek", nr 3
 27. Sako M. (1992), Prices, Quality and Trust, Inter-firm Relations in Britain & Japan, Cambridge University Press, Cambridge
 28. Sikorski Cz. (1995), Profesjonalizm, PWN, Warszawa
 29. Smoldt R. (1998), Turn Word of Mouth into a Marketing Advantage, "Healthcare Forum Journal", Vol. 41, Issue 5
 30. Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 31. Tarn D.M., Meredith L.S., Kagawa-Singer M., Matsumura Sh., Bito S., Oye R.K., Liu H, Kahn K.L., Fukuhara Sh., Wenger N.S. (2005), Trust in One's Physician: The Role of Ethnic Match, Autonomy, Acculturation, and Religiosity among Japanese and Japanese Americans, "Annals of Family Medicine", Vol. 3
 32. Thorn D. H. (2002), Patient Trust in the Physician: Relationship to Patient Requests, "Family Practice", Vol. 19
 33. Tobiasz-Adamczyk B., Bajka J., Marmon G. (1996), Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Collegium Medicum UJ, Kraków
 34. Urbaniak M. (2004), Koncepcja marketingu partnerskiego, "Q jakości", nr 4 (9)
 35. Williamson O. E. (1991), Calculativeness, Trust and Economic Organization, "Journal of Law and Economics", Vol. 26
 36. Williamson O.E. (1993), Opportunism and Its Critics, "Managerial and Decision Economics", Vol. 19
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu