BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowicz Józef (Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie), Zawiślak Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Energooszczędne przetwarzanie ziarna kukurydzy
Energy Consumption of Corn Grain Processing
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2012, vol. 2(2), s. 15-18, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Technologia
Animal feed production, Technology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono badania związane z opracowaniem nowej technologii przetwarzania ziarna kukurydzy po zbiorze kombajnowym na cele paszowe. Zgniecenie wilgotnego ziarna kukurydzy a następnie suszenie w tej postaci prowadzi do oszczędności około 50% energii wykorzystywanej w tradycyjnym procesie otrzymywania śruty kukurydzianej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a study related to the development of new processing technologies of corn after combine harvesting for fodder purposes. Crushed corn wet and then drying in this form leads to savings of about 50% of the energy used in the traditional corn meal preparation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grochowicz J., Zawiślak K.: 2000. Badania porównawcze energochłonności rozdrabniania nasion w wlewniku walcowym i rozdrabniaczu bijakowym. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, nr 1(17): 5-6.
 2. Kamiński E., Cenkowski S. 1984. Aktualne problemy suszenia ziarna kukurydzy w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Z: 287.
 3. Korpysz K., Roszkowski H., Wojalski J. 2007. Energetyczne aspekty procesu gniecenia ziarna jęczmienia. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1: 39-42.
 4. Laskowski J., Janiak G., Dziki D. 1999a. Badania twardości pszenic różnymi metodami pomiarowymi. Inżynieria Rolnicza, nr 4(10): 83-88.
 5. Laskowski J., Łysiak G. 1999b. Analiza metod oceny składu granulometrycznego rozdrobnionych surowców zbożowych. Inżynieria Rolnicza, nr 2(8): 37-46.
 6. Laskowski J., Łysiak G., Dziki D. 2000. Wpływ wilgotności i gatunku ziarna zbóż na skład granulometryczny produktu i jego rozdrabniania. Inżynieria Rolnicza, nr 4(15): 27-34.
 7. Mieszkalski L., 2002a. Metoda wyznaczania strefy rozdrabniania rozdrabniacza z rowkowanymi walcami. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 20(1): 10-12.
 8. Mieszkalski L., 2002b. Theoretical analysis of selected working parameters of fragmentizes from smooth rollers. Technical Science, 5: 31-40.
 9. Niedziółka I., 1993. Badania technologii zbioru i konserwacji ziarna kukurydzy. Zeszyty Naukowe AR Szczecin, 159: 327-332.
 10. Niedziółka I., 1995. Kompleksowa technologia zbioru i suszenia ziarna kukurydzy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 424: 195-200.
 11. Niedziółka I., 1999. Ocena technologii produkcji ziarna kukurydzy w gospodarstwach rodzinnych. Rozprawa habilitacyjna AR Lublin.
 12. Niemiec A., Romański L., 2001. Energochłonność gniecenia wybranych odmian pszenicy przy różnym poziomie wilgotności ziarna. Inżynieria Rolnicza, nr 12: 223-228.
 13. Opielak M., Zawiślak K., 1997. Wpływ wilgotności rozdrabnianego łubinu i wielkości szczeliny roboczej rozdrabniacza żarnowego na stopień rozdrobnienia. Biuletyn Naukowy Przemysłu Paszowego, nr 2: 5-11.
 14. Opielak M., 1995. Rozdrabnianie materiałów w przemyśle rolno-spożywczym Badanie zależności pomiędzy parametrami procesu. Rozprawa habilitacyjna, AR Lub-lin.
 15. Reimers P.E., 1988. Nasses Getreide nicht mit "Volldampf" trocknen. Top Agrar, nr 6: 68-69.
 16. Romański L., 1999. Badania rozdrabniaczy dwuwalcowych w aspekcie zużycia energii i zawartości frakcji pylistej w śrucie. Inżynieria Rolnicza, nr 5: 361-365.
 17. Romański L., Stopa R., 2002. Analiza procesu zgniatania pojedynczych nasion bobiku pomiędzy równoległymi płytami. Problemy Inżynierii Rolniczej, R.10 nr 3: 21-27.
 18. Walton L.R., White G.M., Ross I.J., 1988. A cellular diffusion-based drying model for corn. Trans. ASAE, Vol.31, nr 1: 279-284.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu