BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Tytuł
Transgraniczny system finansowania innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Ross-Border System of Financing Sme Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 21-32, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse, Inwestycje
Small business, Finance, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmowanie inicjatyw związanych z finansowaniem innowacji w Polsce, w szczególności we współpracy transgranicznej, nie jest łatwym zadaniem. Niewątpliwie zadanie to może być prostsze dzięki międzynarodowym, krajowym i lokalnym instrumentom inżynierii finansowej realizowanym we współpracy transgranicznej. Dla pobudzenia innowacji potrzebny jest zastrzyk kapitałowy. W warunkach kryzysu jest to bardziej ograniczone, aczkolwiek możliwe i konieczne. Głównym motywem podjęcia w poniższych rozważaniach na miarę ich skromnych ram problematyki transgranicznego systemu finansowania innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, związanego z instrumentami inżynierii finansowej, są doświadczenia z realizacji projektów podwyższonego ryzyka wdrażanych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości oraz Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych w ramach Projektu CIP, Projektu JOSEFIN, Funduszu Kapitału Zalążkowego "Pomeranus Seed", Sieci Aniołów Biznesu "Amber", Projektu "Jeremie" i innych projektów inżynierii finansowej oraz pozafinansowej. Projekty te są pionierskie i wpływają na wzrost zaufania do szeroko rozumianego świata finansów, z instytucjami i instrumentami finansowymi, dotkniętego w ostatnich latach erozją zaufania. Projekty te zostały stworzone, aby wspierać procesy innowacyjne w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, również w wymiarze transgranicznej współpracy innowacyjnej. (fragment tekstu)

Undertaking the initiatives related to financing innovation in general and especially within cross-border cooperation is not an easy task. Undoubtedly, the task may be easier thanks to the international, national and local financial engineering instruments carried out in cross-border co-operation. The transboundary nature of innovation, will probably outline transboudary ways of financing innovation, out of transnational resources. CIP and JOSEFIN Programmes may be good practices in this field, creating patterns and appropriate methodology for cross-border financing of innovation. Time will show the effects of the capital injection for innovation in the SME. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.ec.europa.eu/regional_policy/themes/financial/index_pl.htm.
  2. http://europa.eu/institutions/financial/eif/index_pl.htm.
  3. www.ec.europa.eu/cip.
  4. www.cip.gov.pl.
  5. http://www.kfk.org.pl.
  6. www.cip.gov.pl/index.php.
  7. www.josefin-org.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu