BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudzik Jan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Zewnętrzne źródła finansowania turystycznych MŚP w Polsce w świetle wyników badań
External Sources Of Financial Aid For Tourist Small Enterprises In The Light Of Results Of Researches
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 52-60
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse, Przedsiębiorstwo turystyczne
Small business, Finance, Tourist enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zapotrzebowanie na kapitał oraz umiejętność jego pozyskiwania jest elementem uzyskania przewagi konkurencyjnej. W czasach nowożytnych akumulacja kapitału stała się źródłem rewolucji przemysłowej, a jej skutki widoczne są w wielu dziedzinach. Sektor turystyczny jest dziedziną, która rozwinęła się dzięki zmianom technicznym i społecznym, jego rozwój jednakże jest uzależniony od dalszej akumulacji kapitału. Brak możliwości pokrycia inwestycji ze środków własnych powoduje poszukiwanie kapitału na zewnątrz. Zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału obarczone są pewnymi kosztami i/lub utratą (przynajmniej częściową) kontroli nad przedsiębiorstwem. Korzyści zaś mogą okazać się nieporównywalnie wyższe. Polskie przedsiębiorstwa sektora turystycznego rzadko korzystają z tej możliwości rozwoju, raczej przyjmują taktykę konserwatywną (obronną), skupiając się raczej na redukcji kosztów niż zwiększaniu skali działalności i powiększaniu przychodów. Przyczyna tkwi w krótkim okresie rozwoju firm sektora turystycznego (większość z nich powstała po 1989 roku). Podejście to, aczkolwiek dające bezpieczeństwo, szczególnie w warunkach istniejącego kryzysu gospodarczego, gdzie małe firmy wykazują dużą odporność na skutki tego kryzysu, nie daje perspektyw rozwoju w sytuacji, kiedy nastąpi ożywienie gospodarcze, a wraz z nim rozwój turystyki w Polsce. (fragment tekstu)

Demand for capital and skill of its obtaining is an element of competition advantage. Nowadays accumulation of capital is a source of industrial revolution and its effects are shown in many areas. Tourist sector is a branch which developed on the strength of social and technologies changes and its development depend on accumulation of capital. Lack of internal capital is reason to searching capital outside enterprise. External capital brings any costs as loss control, but profits might be much more attractive. Touristic enterprises in Poland rarely use of the possibility of development, usually try to defend by reduction of costs than enlarge scale of activity. Reason of the strategy is short time of activity of many enterprises (more of them arises after 1989). This strategy although gives safeness, especially in times of financial crisis, where small enterprises are usually more flexible do not gives prospects of development in times economic recovery. It's visible dispersion between enterprises from tourist sector in a way of obtaining of external capital. It is seen as in geographic as sector areas. At the time it's seen visible disproportions, but as show researches these disproportions are smaller. Probably difficulty of development as possibility to obtain external capital is decreased in every areas of activity of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Warszawa 2000, s. 148.
  2. N. Grzenkiewicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, UW Warszawa 2007, s. 60-70.
  3. W. Turowska, A. Węgrzyn, Rachunkowość, Wyd. Marina, Wrocław 2009 s. 217 -219 oraz 229-230.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu