BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fila Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dynamika zakładania przedsiębiorstw przez osoby korzystające z dotacji
Dynamics of the Establishment of Enterprises by Using the Grant
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 70-77, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Zakładanie przedsiębiorstwa, Dotacje
Establishment of a company, Subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie Powstawanie nowych przedsiębiorstw to kluczowy warunek rozwoju gospodarki i jej przemian strukturalnych. Procesy te mogą się dokonać wtedy, gdy istnieją czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej. Jedną z barier przy zakładaniu firm jest niedostateczny kapitał, przy czym nie wszyscy potencjalni przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na niego na takim samym poziomie. Pomimo to wsparcie, choćby niewielkie, potrzebne jest najczęściej po to, aby przedsiębiorca przetrwał trudne warunki rozruchu firmy. Potencjalni nowi przedsiębiorcy mogą mieć za sobą różne doświadczenia zawodowe. Wśród nich mogą być osoby, które utraciły pracę i szansą na utrzymanie się jest dla nich samozatrudnienie. Aktywizowanie tej grupy osób i wspieranie jej w początkowym okresie rozwijania działalności jest szczególnie istotne w krajach, które cechuje wysoka stopa bezrobocia. Mogą być to kraje, które przeszły transformację gospodarczą z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, ale także wszystkie inne, choćby dotknięte skutkami niedawnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa, redukując zatrudnienie, przyczyniły się niewątpliwie do zachwiania na rynku pracy i wzrostu bezrobocia. Pewnym antidotum w tej sytuacji może być wdrożenie przez państwo działań aktywizujących, skierowanych właśnie do osób bezrobotnych, zachęcających do gospodarczego usamodzielnienia się. Mogą one pomóc w przezwyciężeniu negatywnych skutków kryzysu lub złagodzeniu ich w sensie mikro i makrogospodarczym (fragment tekstu)

The article presents the forms of supporting the unemployed persons, which making efforts in order to become self-employed in Poland. They are a large potential for the growth of the micro and small enterprises sector. These forms belong to the active labour market policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu