BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurowska Magdalena (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Formy wspierania mikrofirm studenckich na przykładzie Politechniki Łódzkiej
Support Mechanisms for Student Microfims - Case of Technical University of Lodz
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 97-104
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość akademicka, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Studenci
Academic entrepreneurship, Small business, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powszechne w dzisiejszych czasach jest przekonanie o znaczącej roli, jaką mikro, małe i średnie firmy pełnią w polskiej gospodarce. Problematyka rozwoju i wspierania przedsiębiorczości znajduje odzwierciedlenie w dokumentach rządowych, takich jak Strategia Rozwoju Kraju1 czy Krajowy Program Reform2. Dokumenty te wskazują również na potrzebę zwiększenia skali współpracy sfery nauki z gospodarką i transferu technologii, silnie związanych ze zjawiskiem przedsiębiorczości akademickiej, a więc i przedsiębiorczości studenckiej. Celem opracowania jest analiza instrumentów i mechanizmów wspierania mikrofirm studenckich w Politechnice Łódzkiej. Opisane zostaną zarówno mechanizmy wsparcia bezpośredniego, jak i pośredniego oraz podjęta zostanie próba wskazania obszarów dalszego rozwoju, mającego na celu poprawienie kompleksowości i jakości oferty uczelni pod względem wspomagania firm studenckich. (fragment tekstu)

Academic entrepreneurship, understood as creation of the environment supporting exploitation of knowledge and stimulation of entrepreneurial behaviour among all the members of academic community within the educational institution, remains one of crucial methods for supporting start-up and growth of SMEs. As a relatively young area of knowledge in case of Polish universities, academic entrepreneurship - as well as student entrepreneurship included in this term, is facing dynamic development and changes. This paper aims to analyse existing direct and indirect support mechanisms available for student microfirms at the Technical University of Lodz. The Author also intends to identify any gaps in the provision of support and suggest areas of development, which would allow the offer to become more comprehensive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Strategia Rozwoju Kraju 20072015 (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ poziom_ krajowy/strategia_rozwoju_kraju _2007_2015/ Strony/srk_0715.aspx), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009.
 2. Krajowy Program Reform na lata 20082011 na rzecz realizacji strategii Lizbońskiej (http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Krajowy +Program+Reform), Ministerstwo Gospodarki, 2010.
 3. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, red. J. Guliński, K. Zasiadły PARP, Warszawa 2005, s. 9.
 4. Nowa strategia dla Europy (http://ec.europa.eu/polska/news/100303_europa_ 2020_pl.htm), Komisja Europejska, 2010.
 5. Innovation Union - Key Initiatives (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ index_en.cfm?pg=key), European Commission, 2010.
 6. R. Stanisławski, Rola szkolnictwa wyższego procesie komercjalizacji wiedzy w Polsce, w: Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, red. I. Staniec, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 155.
 7. G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka - raport z badania, PARP, Warszawa 2009, s. 143.
 8. Wizja Politechniki Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/dru,menu1682,wizja_index.htm), Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 9. Potencjał Politechniki Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/dtt,menu258,potencjal_pl__ index. htm), Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 10. About Erasmus for Young Entrepreneurs (http://www.erasmus- entrepreneurs.eu/ page. php?cid=02), Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office 2009.
 11. Oferta biura (http://biurokarier.p.lodz.pl/strona,7/ oferta_biura.html), Biuro Karier 2010.
 12. Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/dtt,menu260, o_dziale_transferu_technologii_pl_index.htm), Dział Transferu Technologii 2010.
 13. Studenckie koła naukowe w Politechnice Łódzkiej (http://www.p.lodz.pl/main,menu 58,kola_naukowe_index.htm), Politechnika Łódzka 2010.
 14. O SIFE (http://www.sife.p.lodz.pl), SIFE TUL Politechnika Łódzka 2009.
 15. O Energy2B (http://lodz.energy2b.eu/o_nas), Energy2B 2010.
 16. M. Kurowska, Wspieranie przedsiębiorczości studenckiej na podstawie studium przypadku Uniwersytetu w Coventry, w: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, C. H. Beck, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu