BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okręglicka Małgorzata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Kształtowanie należności przez mikroprzedsiębiorstwa
Shaping the Claims by Microenterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 113-120, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finanse
Small business, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dwa podstawowe cele finansowe przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej to rentowność i płynność. O ile rentowność przedsiębiorstwa może być rozpatrywana w perspektywie krótko- czy średnio-, a skrajnie nawet długoterminowej, przyjmując odroczenie w czasie zamierzonych efektów działalności, to płynność ma przede wszystkim wymiar krótkoterminowy. Problem płynności finansowej firmy to problem zamiany poszczególnych elementów majątku obrotowego na gotówkę, co pozwala wywiązać się z wynikających z bieżącej działalności zobowiązań krótkoterminowych. Środki finansowe należą zatem do kluczowych aktywów przedsiębiorstwa, gwarantując możliwość zakupu środków produkcji, organizację sprzedaży czy regulowanie danin publicznych itd. Ich niewystarczający poziom zagraża bezpośrednio działalności podstawowej przedsiębiorstwa i w krótkim czasie może doprowadzić do upadłości podmiotu. (fragment tekstu)

There are many enterprises with problems of the financial liquidity in 2010. It needs the effective commercial receivables management as well as successful gaining the working capital from the bank sector and the commercial market. The lack of working capital is one of the most important factors if the enterprise's bankruptcy. Many mikro and small enterprises in Poland do not have any standards or procedures in receivables management. They prefer running into debts from their suppliers rather than from the financial institutions. This subject of analysis is based on the questionnaire researches in the group of mikro and small enterprises in 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 72-73.
  2. W. Bień, Problemy efektywnej sprzedaży na kredyt, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2006, s. 77.
  3. A. Wawryszuk-Misztal, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w  przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 65.
  4. T. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999, s. 29.
  5. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w  przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997, s. 146.
  6. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunkturyw III kwartale 2010 r. oraz prognoz koniunktury na IV kwartał 2010 r., www.nbp.pl, odczyt z dnia 2010-12-02.
  7. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1998, s. 209210; D. Graczyk, Akceptowalny poziom ryzyka finansowego, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. J. Grzywacz, SGH, Warszawa 2006, s. 77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu