BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paździor Artur (Politechnika Lubelska; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie)
Tytuł
Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach
Dilemmas of Cost of Equity Estimation in Small Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 121-127, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał własny
Small business, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z głównych czynników implikujących wartość rynkową (najczęściej zbliżoną do wartości ekonomicznej) kapitału własnego jest koszt kapitału. Koszt kapitału, wykorzystywany jako stopa dyskontowa, jest głównym parametrem oceny efektywności inwestycji, jaką jest nabycie przedsiębiorstwa1. W teorii istnieje wiele metod szacowania kosztu kapitału własnego. W praktyce zdarza się jednak, że większość z nich zawiera wiele problematycznych elementów oraz ma niewielkie zastosowanie w praktyce wyceny najmniejszych podmiotów. Powoduje to, że do wyceny, szczególnie mikroprzedsiębiorstw, podchodzi się nierzadko z dużą dawką subiektywizmu, co może powodować wypaczenie wartości przedmiotu wyceny. (fragment tekstu)

This article presents the well kwon methods of the cost of equity valuation. The main advantages and disadvantages were underlined for all of them. The attention was paid on the possibility of these methods implementation in companies which shares are not in public trading. On the basis of the considerations contained in this article, it can be said that the process of cost of equity valuation, especially in enterprises operating on a small-scale, should be called "assessment" rather than "calculation". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Malinowska, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001, s. 221.
  2. S. Titman, J.D. Martin, Valuation. The Art and Science of Corporate Investment Decisions, Pearson Education, Inc., Boston 2008, s. 170.
  3. S.M. Bragg, Cotrollership. The Work of the Managerial Accountant, John Waley & Sons, Inc., New Jersey 2009, s. 616.
  4. A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007, s. 58-62.
  5. Model wyceny aktywów kapitałowych został opracowany niezależnie przez J. Treynora (1961, 1962), W. Sharpe'a (1964), J. Litnera (1965) oraz J. Mossina (1965). Podstawą do opracowania tego modelu były prace H. Markowitza na temat analizy portfelowej (www.wikipedia.pl - 27.12.2010 r.).
  6. G.C. Arnold, P.D. Hatzopoulos, The Theory-Pracitce Gap in Capital Budgeting: Evidence from the United Kingdom, "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 27(5)&(6), June/July 2000, s. 620.
  7. K.C. Brown, F.K. Reilly, Analysis of Investments and Management of Portfolios, South- Western Cengage Learning, Florence 2009, s. 215.
  8. D. Zarzecki, Dylematy szacowania premii z tytułu ryzyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 48, s. 921.
  9. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 144.
  10. www.gpw.pl (stan z 29.12.2010 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu