BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa
Evaluation of the Changes in the Probability of Small Enterprises' Late Payments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 171-177, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia obsługi płatności
Small business, Payment service strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyniki badań zaprezentowane w artykule nawiązują do czynników wpływających na prawdopodobieństwo dokonania opóźnionych płatności (wykraczających poza termin kredytu handlowego) przez małe przedsiębiorstwa przedstawione w książce Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Punktem wyjścia w badaniach jest klasyfikacja czynników determinujących opóźnione płatności na motywy transakcyjne i motywy finansowe, zgodnie z modelem teoretycznym zaproponowanym przez G.E. Elliehausena i J.D. Wolkena. Celem badań ujętych w poniższym opracowaniu jest ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa. Weryfikację zmian przeprowadzono w oparciu o analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probability response curves). Populację celu stanowiły przedsiębiorstwa z regionu Pomorza Środkowego. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mikroprzedsiębiorstw, brano pod uwagę dane dotyczące 2005 roku. fragment tekstu)

The results presented in the article refer to the factors influencing the probability of late payment (beyond the term of trade credit) by small businesses presented in the book: Determinants of small enterprises demand on trade credit. The starting point for research was the classification of the factors determining the reasons for late payment as transaction and financial motives, in accordance with the theoretical model proposed by G.E. Elliehausen and J.D. Wolken. The aim of the study was the evaluation of the changes in the probability of small enterprises late payments. Estimation of the changes were based on the analysis of probability response curves. The target population of the research were companies in the Central Pomerania region of Poland. The study was based on the financial data of 368 small entities, including 231 micro-enterprises from the year 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  2. G.E. Elliehausen, J.D. Wolken, The Demand for Trade Credit: An Investigation of Motives for Trade Credit Use by Small Business, Working Paper, Board of Governors, Federal Reserve System, September 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu