BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przepióra Paweł (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zasoby ludzkie jako bariera rozwoju małych firm w Wielkopolsce
Human Resources as a Barrier to Small Businesses Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 389-398, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zasoby ludzkie
Small business, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie można zdefiniować jako zespół ludzi pracujących w nim wraz z ich wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, zdolnościami, kwalifikacjami i innymi predyspozycjami do pracy. Z pewnością są one jedną z istotnych determinant rozwoju przedsiębiorstw. Czynniki ograniczające rozwój firm związane z zasobami ludzkimi można podzielić na trzy grupy:  koszty pracy,  wykształcenie i kwalifikacje zasobów ludzkich,  wielkość dostępnych zasobów ludzkich. Biorąc pod uwagę wyniki badań empirycznych, nie wszystkie bariery mają takie samo znaczenie dla przedsiębiorców. Z przeprowadzonych przez Instytut Gallupa na zlecenie Komisji Europejskiej w latach 2005-2006 badań wśród 16 339 małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w znacznej większości na terenie Unii Europejskiej wynika, że największe obawy związane są z ograniczonym popytem, regulacjami administracyjnymi oraz trudnościami w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników. (fragment tekstu)

Human resources play a crucial role in a development of every business, also of small firms. In this field, factors limiting the development of enterprise can be divided into three groups:  labour costs,  skills and education of human resources,  the volume of available human resources. Labour costs in Poland (and also in Wielkopolska) are lower than EU15, while applying them to NMS10 countries have to admit that they are mostly higher. Better position of Wielkopolska in relation to Poland and EU is easy to notice in terms of dynamics of population growth and structure of population by age. In Wielkopolska educates a greater proportion of young people than in the EU. The weakness of human resources in this region compared to the European Union is the number of people using computer. The Wielkopolska Voivodship is also worse than Poland and especially than EU in terms of long life learning, the size of human resources in science and technology and the rate of employees in working-age population. original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Survey of the Observatory of European SMEs - analytical report, The Gallup Organization Flash EB No 196, May 2007, s. 24-33.
  2. A. Siwy, A. Adamczyk, T. Lubińska, W. Tarczyński, Poziom fiskalizmu a  bezrobocie i tempo zmian PKB w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000, "Ekonomista", 2004.
  3. Paying Taxes 2010 - The global picture, World Bank and PricewaterhouseCoopers, s. 12.
  4. GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2000 r., Warszawa 2001, s.  18.
  5. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2010 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010, s. 40 i 46.
  6. Internetowe badanie wynagrodzeń 2007, Sedlak & Sedlak, (n=7211).
  7. Paying Taxes 2010 - The global picture, World Bank and PricewaterhouseCoopers, appendix 1.3.
  8. Art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU 1998 nr 137 poz. 887).
  9. M. Stec, Ograniczenie wymiaru podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, protokół dostępu: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/ograniczenie_wymiaru_ podstawy_skladek_na_ubezpieczenia_emerytalne_i_rentowe-a_114.htm (15.10.2010).
  10. Zasoby te są definiowane albo przez wykształcenie, albo przez wykonywany zawód. Jeśli chodzi o wykształcenie, to do HRST (ang. Human Resources in Science and Technology) są kwalifikowani obywatele z wykształceniem przynajmniej wyższym (ISCED 5 -6), również bezrobotni i nieaktywni, oraz bez wyższego wykształcenia, ale wykonujący zadania wymagające specjalistycznego lub technicznego wykształcenia wyższego. Szerzej na ten temat w  dokumencie, protokół dostępu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/hrst_st_sm1_ an1.pdf [21.11.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu