BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska), Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Bezpieczeństwo społeczne w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych (wyniki badań)
Social Safety in Family Microenterprices (the Results of Research)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 407-414, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne
Small business, Family-owned business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poczucie bezpieczeństwa społecznego w przedsiębiorstwie jest związane z aspektami społecznej odpowiedzialności. W literaturze można znaleźć wiele definicji społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR (z ang. Corporate Social Responsibility). Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Można także przyjąć ją za efektywną strategię zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. M. Rybak1 traktuje CSR jako obowiązek kierownictwa podejmowania decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes przedsiębiorstwa, jak i do ochrony oraz pomnażania dobrobytu społecznego. Zjawisko CSR należy rozpatrywać wielowymiarowo i brać pod uwagę wiele czynników, w tym globalizację, wzrost konkurencyjności, rozwój mediów oraz wzrost świadomości społecznej, stąd kształt CSR w określonej firmie będzie uzależniony od kontekstu ekonomicznego, politycznego i społecznego. Problematyka CSR rozumiana jest także jako społeczna odpowiedzialność zbiorowa. (fragment tekstu)

There were examined 213 people from family enterprises from Wielkopolska district. The results suggest that work in family businesses, for workers from family and workers from outside family is a source of satisfaction and contentment. The authors noted the differences in perception of: a sense of security and equal access to corporate resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, "Gospodarka Narodowa" 3/2001, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 28- 29.
  2. F.J. Gellert, The relationship between ageing workforces and Corporate Social Responsibility, Understanding Small Enterprises, Copenhagen 2009.
  3. B. Cleal, CSR and the Working Environment in Small Enterprises: A  beautiful friendship? Understanding Small Enterprises, Copenhagen 2009.
  4. M. Rojek-Nowosielka, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
  5. E. Heckl, C. Enichlmair, I. Pecher, Study on non-legislative initiatives for companies to promote gender equality at the workplace, Vienna, March 2010.
  6. E. Grzegorzewska-Ramocka, Cele społeczne przedsiębiorstwa a kierunki inwestowania, "Handel Wewnętrzny. Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo" 4-5/2001, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001, s. 75-76.
  7. T. Kapica, Przedsiębiorstwa rodzinne - zalety i wady, www.firmyrodzinne.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu