BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Specyfika emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw
Specific Issue of Shares on the Stock Market And Otc From the Point of View of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 226-234, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Giełda papierów wartościowych
Small business, Stock market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są warunki emisji akcji na rynku giełdowym i pozagiełdowym przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)1. Celem artykułu jest określenie możliwości pozyskania kapitału przez MŚP na rynku kapitałowym, szans, jakie daje ten rynek niewielkim podmiotom, oraz relacji zachodzących pomiędzy tymi dwoma sektorami. (fragment tekstu)

The capital market provides favorable conditions for raising capital for business development. Issuance of shares in the capital market can be a profitable venture for the company, may contribute to the sustainable growth of its competitive advantage. The basic problem concerns the conditions for entry into this market, which for the vast majority of SMEs are very difficult. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Nawrot, Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie, CeDeWu, Warszawa 2006.
  2. S. Antkiewicz, Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
  3. Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2008.
  4. B. Duszek, Jak pozyskać kapitał z giełdy, GPW, Warszawa 2007, s. 14.
  5. dla rynku New- Connect: Raport Kapitał dla firm 2010, www.ipo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu