BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Rynek Newconnect jako źródło kapitału dla przedsiębiorstw
Newconnect Market as a Source of Capital for Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 207-216, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Kapitał, Przedsiębiorstwo
Capital, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa do realizacji swoich zadań gospodarczych potrzebują kapitału. Właściwy wybór źródeł i form finansowania należy do najistotniejszych, a zarazem i do najtrudniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Zapewnienie prawidłowej struktury finansowej, właściwego poziomu płynności, a także dostępności do efektywnych źródeł kapitału tworzy odpowiednie warunki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce wolnorynkowej charakteryzują się samodzielnością oraz pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i działania, z tym że realizacja zamierzonych zadań wymaga zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania. Przez pojęcie finansowania należy rozumieć nie tylko sam proces pozyskania kapitału, ale także jego efektywne wykorzystanie oraz zarządzanie poprzez kształtowanie właściwej struktury finansowej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

In 2007 an alternative trading system - NewConnect market came into existence in Poland. According to assumptions behind this market, an attractive place for achieving capital for small, dynamically developing companies was created. The main thesis of this article is to prove that the NewConnect Market functioning within the Warsaw Stock Exchange is an effective source for achieving capital by small and medium-sized companies. The main assumptions behind the NewConnect Market are presented, as well as some market statistics and the position of the NewConnect market as compared to other alternative trading systems in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 104.
 2. A. Dyhdalewicz, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, w: Finanse, red. J. Zarzecki, WSE, Białystok 2003, s. 525-527.
 3. K. Jajuga, Elementy nauki o finansach, PWE, Warszawa 2007, s. 13-14.
 4. J. Ickiewicz, Pozyskiwanie: koszt i struktura kapitału w  przedsiębiorstwach, AGH, Warszawa 2001, s. 29-38.
 5. K. Znaniecka, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, SKwP, Warszawa 2001, s. 18-23.
 6. J. Próchniak, Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, w: Ekonomika przedsiębiorstw - zagadnienia wybrane, red. L. J. Pawłowicz, ODDK, Gdańsk 2005, s. 151-156.
 7. A. Duliniec, Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 31- 36.
 8. J. Prus, Funkcjonowanie małego i średniego przedsiębiorstwa, w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W Pluta, PWE, Warszawa 2004, s. 16- 17.
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU z 2005 r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 10. P. Szczepankowski, Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Innowacje finansowe, red. S. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 89-106.
 11. M. Mikołajek-Gocejna, Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, s. 147-149.
 12. P. Szczepankowski, Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie s. 89-106.
 13. Raport: Kapitał dla Firm 2010. Rozwój na pełnych żaglach, s.14-19, www.ipo.pl, NewConnect Rynek Akcji GPW www.newconnect.pl, A. Grabuś, NewConnect oczami emitentów, "Kapitałowy" 2010, nr 2, 36-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu