BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej i stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości
Average Values of Financial Liquidity Indicator 3 Years Before Insolvency of Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 255-263, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Wartość ekonomiczna, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Economic value, Enterprises financial liquidity, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odnosząc statystykę upadłości przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich latach (rysunek 1) do liczby wyrejestrowywanych z REGON podmiotów gospodarczych, należy podkreślić, że zjawisko upadłości stanowi statystycznie znikomy fragment życia gospodarczego. Biorąc za punkt odniesienia ogół zarejestrowanych w Polsce jednostek, upadłością objętych zostało w I połowie 2010 roku 0,009% przedsiębiorstw sektora prywatnego i publicznego ogółem. W tym samym okresie procesy likwidacyjne dotyczyły aż 3,25% podmiotów gospodarki narodowej. fragment tekstu)

In the article has been presented forming of based financial liquidity indicator for polish enterprises 3 years before insolvency. The current ratio is the ratio of current assets to current liabilities. The acceptability of a current ratio depends on the type of production and selling operations and the characteristics of the market. Described research proved that current ratio of less than 1,12 should be generally unacceptable. The most important is that short-term creditors prefer much more a high current ratio because it reduces their risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zjawiska likwidacji (wyrejestrowania) działalności gospodarczej nie można utożsamiać z upadłością. W I połowie 2010 r. miało miejsce zgodnie ze statystyką Banku Danych Regionalnych GUS aż 121 038 likwidacji, natomiast procesy upadłościowe dotyczyły 352 przedsiębiorstw P. Antonowicz, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w  Polsce - roczny raport z badań, Wyd. KPF w Polsce, Warszawa 2010, s. 1-62.
  2. Dane za I półrocze 2010 r. obejmują statystykę upadłości opublikowanych do dnia 5.08.2010 r. (MSiG nr 151(3509)/2010).
  3. P. Białowolski, Portfel należności polskich przedsiębiorstw, Wyd. KPF i  KRD, Warszawa 2010.
  4. Odpowiednio zatrudniających (zgodnie z badaniami KPF i KRD): do 49 osób, 50-249 osób, ponad 249 osób.
  5. A. Kulik, Portfel należności polskich przedsiębiorstw, I kwartał 2010 r. (prezentacja: Krajowy Rejestr Długów).
  6. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego - Raport BIG, Wyd. BIG InfoMonitor SA, październik 2010, s. 7.
  7. P. Antonowicz, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce - roczny raport z badań, Wyd. KPF w Polsce, Warszawa 2010, s. 12.
  8. P. Antonowicz, Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w  polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, red. A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 203-215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu