BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniek-Majka Maryla (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw
Profits and Barriers to Organizing Fruit and Vegetable Producer Groups
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 11-19, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Warzywnictwo, Konkurencyjność, Współpraca, Integracja przedsiębiorstw, Gospodarstwa rolne
Production of fruits, Vegetable farming, Competitiveness, Cooperation, Integration of enterprises, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na efekty funkcjonowania i ograniczenia związane z tworzeniem grup producentów owoców i warzyw. Omówione zostały zagadnienia dotyczące rynku owoców i warzyw w Polsce, a także prawnych wymogów zakładania i funkcjonowania grup producenckich. Przedstawione informacje wskazują, że integracja pozioma daje możliwość wzrostu konkurencyjności gospodarstw na rynku i korzyści finansowe wynikające ze wsparcia dla grup producenckich. Podstawowymi barierami zrzeszania się są mentalność rolników, brak odpowiedniej ilości areału i bariery administracyjne. (abstrakt oryginalny)

This article considers profits and barriers to organizing fruit and vegetable producer groups. Discussed issues are connected with a fruit and vegetable market in Poland and also legal requirements for organizing and functioning producer groups. It shows that horizontal integration gives an opportunity to increase competitiveness of farms on the market and financial profits as a consequence of the support for producer groups. The mentality of farmers, lack of adequate quantity of land and administrative barriers are the main barriers to associations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn Informacyjny ARR, sierpień 2010.
  2. Czyżewski A, Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  3. Musiał W., Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce - przyczynek do rozważań, [w:] A. Grzelak (red.), A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, ZN 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  4. Nosecka B., Produkcja owoców i warzyw - Informacja dla producentów, Seria: Polska wieś w Europie, IERiGŻ, Fundacja Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa 2005.
  5. Stolarz M, Ślusarek K., Informator o Grupach Producentów Rolnych oraz Producentów Owoców i Warzyw, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Szczecin 2010.
  6. Strony internetowe Urzędów Marszałkowskich.
  7. Wigiera M. (red.), Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007.
  8. www.armir.gov.pl.
  9. www.fresh-market.pl, kwiecień 2011.
  10. Zegar J. S., Przesłanki nowej ekonomii agrarnej we współczesnym świecie, [w:] A. Grzelak (red.), A. Sapa (red.), Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, ZN 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu