BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jarosław,A. (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Komunikacja z rynkiem mikro i małych przedsiębiorstw
Marketing Communications of Micro and Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 288-296, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Komunikowanie, Rynek
Small business, Communication, Market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komunikacja z rynkiem, nazywana również komunikacją marketingową, promocją, komunikacją rynkową lub polityką komunikacji, zapewnia komunikowanie się przedsiębiorstwa z różnymi uczestnikami rynku, umożliwiając przekazywanie potencjalnym nabywcom odpowiednich informacji, kształtowanie ich potrzeb, postaw i zachowań, tworzenie popytu, zmniejszanie ich wrażliwości na cenę. Oznacza także dialog przedsiębiorstwa z rynkiem, gdyż nabywcy oraz inni uczestnicy rynku, tacy jak społeczność lokalna, opinia publiczna i inni interesariusze, również komunikują się z przedsiębiorstwem poprzez podejmowanie decyzji oraz różnych działań związanych z ofertą przedsiębiorstwa i samym przedsiębiorstwem. Można przytoczyć wiele definicji komunikacji z rynkiem, dla przykładu: promocja oznacza wejście w kontakt z potencjalnym odbiorcą - klientem i konsumentem danego produktu; dla nawiązania tego kontaktu przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest najpierw rozpoznanie potrzeb, następnie trafienie w potrzeby potencjalnych odbiorców, wreszcie nakłonienie ich do zakupu danego produktu; promocja lub inaczej polityka komunikacji marketingowej obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową; przedsiębiorstwo komunikuje się z rynkiem w celu wywołania zamierzonych reakcji (zachowań i postaw) ze strony potencjalnych klientów. (fragment tekstu)

There are many instruments of marketing communications. But not all are really useful for micro and small enterprises. Press and tv advertisements, especially according to national Polish market, are not easy to approach for them because of high costs. The field research shows, that both, press and tv advertisements in main press titles and tv channels are descended from large enterprises or transnational corporations. Micro and small enterprises should focus to local market and use such instruments like personal promotion, word of mouth, exhibitions. New channels of marketing communications, based on IT technology, are great chance and very promising for micro and small eneterprises. They allow them to overcome barriers of local markets and high costs of marketing communications and to develop on national or even international market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kramer, Podstawy marketingu, PWE, Warszawa, 2004, s. 138.
  2. J.W. Wiktor, Promocja, w: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków, 2003, s. 271.
  3. J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa, 2002, 50-51.
  4. P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, London and Sterling, 2004, s. 8-10.
  5. B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa, 2006, s. 13.
  6. Wyniki badań patrz: J.A. Kowalski, Sposoby komunikacji marki, w: Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, red. A. Adamik, 100-lecie Nauk o Zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 93-97.
  7. Wyniki badań patrz: J.A. Kowalski, Elementy wsparcia marki w  komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 244-247.
  8. J.A. Kowalski, Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej, w: Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 418-420.
  9. Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, http://www.parp.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu