BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hejduk Irena K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Grudzewski Wiesław M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wańtuchowicz Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zaufanie w zintegrowanym modelu sustainable enterprise
Trust in Sustainable Enterprise Integrated Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298, s. 56-70, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Enterprise sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na kluczową rolę zaufania w zintegrowanym modelu sustainable enterprise. W pierwszej części tekstu autorzy przedstawiają istotę business sustainability oraz związanej z nią koncepcji przedsiębiorstwa "jutra", czyli sustainable enterprise. Następnie scharakteryzowany jest zintegrowany model sustainable enterprise ze wskazaniem elementów obligatoryjnych i fakultatywnych, w tym zaufania. Przedstawiony przykład Semco Group, czyli sustainable enterprsie opartego na zaufaniu, pozwala w końcowej części artykułu zaprezentować zintegrowany model z wyodrębnionym czynnikiem w postaci zaufania organizacyjnego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the role of trust in sustainable enterprise integrated model. In the first part the authors present the essence of business sustainability and the concept of "tomorrow" enterprise ie sustainable enterprise which is connected with it. Next sustainable enterprise integrated model is characterised with pointing obligatory and optional elements including trust. Semco Group which is an example of sustainable enterprise based on trust lets in the last part of the article show the integrated model with an isolated factor as an organizational trust. Open management model carried out in management practice in Semco Group is a very good starting point for sustainable enterprise. Experience of Semco Group confirms great importance of obligatory elements of integrated model, ie constant vigilant attention at the highest level and the ablity to renew themselves. At the same time trust and employee empowerment are the highest optional elements of the mentioned model. The authors of the article emphasize the importance of further studies for the organizations which in practice implement the concept of sustainable enterprise integrated model which will even more precisely let specify the group of optional elements of integrated model. The evolution of theory and practice is constantly taking place in this respect which only confirms the need for further studies of this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. About the Semco Group, http://www.semco.com.br/en/content.asp?content=1&contentID=543 (20 March 2012).
  2. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 2010.
  4. Lawler E. III., Motivation in Work Organizations, Cole Publishing, 1973.
  5. Maresco P.A., York C.C., Ricardo Semler: Creating Organizational Change Through Employee Empowered Leadership, http://www.newunionism.net/library/case%20studies/SEMCO%20-%20Employee- Powered%20Leadership%20-%20Brazil%20-%202005.pdf (20 March 2012).
  6. Semler R., Out of this world: Doing things the Semco way, "Global Business & Organizational Excellence" 2007, vol. 26 no. 5, s. 13-21.
  7. Senge P., Kleiner A., Roberts C., Ross R., Smith B., The Fifth Discipline Fieldbook, Currency Doubleday, New York 1994.
  8. Stevenson W., Operations Management, eighth edition, McGraw Irwin, New York 2004.
  9. Wańtuchowicz M., Czynniki kształtujące zaufanie w organizacji, Politechnika Wrocławska, rozprawa doktorska, Wrocław 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu