BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gałązka Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności : ujęcie teoretyczne
Relations between Needs, Demand and Food Consumption : a Theoretical Perspective
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 37-46, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Żywność, Popyt, Popyt konsumpcyjny, Poziom konsumpcji, Teoria konsumpcji
Food consumption, Food, Demand, Consumption demand, Consumption level, Consumption theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę teoretycznego usystematyzowania związków zachodzących pomiędzy potrzebami, popytem i konsumpcją żywności. Zaprezentowano wybrane definicje potrzeb, popytu i konsumpcji oraz wskazano teoretyczne relacje zachodzące pomiędzy nimi. Rozważania teoretyczne wsparto empirycznym badaniem tendencji, które odnotowano dla przeciętnego poziomu konsumpcji wybranych artykułów żywnościowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt of theoretical systematization of relations between needs, demand and food consumption. In the article selected definitions of needs, demand and consumption have been presented as well as theoretical relations occurring between them have been indicated. Theoretical deliberations have been supported with an empirical study of changes which occurred in an average level of consumption of selected food products in the Polish households during the years 2006-2009. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 2. Daszkowska M., Senyszyn J., Elementy teorii konsumpcji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 3. Gutkowska K., Ozimek I., Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 4. Hodoly A., Wstęp do badań rynku, PWG, Warszawa 1961.
 5. Janoś-Kresło M., Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb, [w:] Janoś-Kresło M. (red.), Mróz B. (red.), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 6. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H., Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984.
 7. Kwasek M, Świetlik K., Popyt na żywność, [w:] Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, IERiGŻ-PiB, Warszawa 2010.
 8. Kwasek M., Tendencje w spożyciu żywności w krajach Unii Europejskiej, Raport nr 180, IERiGŻ, Warszawa 2010.
 9. Lange O., Ekonomia polityczna. Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 1978.
 10. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 11. Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWE, Warszawa 1983.
 12. Pohorille M., Potrzeby - podział - konsumpcja, PWE, Warszawa 1980.
 13. Pohorille M., Preferencje konsumentów, a postulowany wzorzec spożycia, PWN, Warszawa 1978.
 14. Seremak-Bulge J., Rynki i ceny produktów rolnych i żywnościowych, [w:] Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, IERiGŻ, Warszawa 2010.
 15. Shaughnessy J.O., Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa 1994.
 16. Sojkin B., Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, Zeszyty Naukowe - seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 135, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 17. Szczepański J., Konsumpcja, a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa 1981.
 18. Zegar J., Dochody rolników w 2009 roku na tle lat poprzednich, [w:] Kowalski A. (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku, IERiGŻ, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu